W Urzędzie Miasta 17 lutego odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w związku z ryzykiem zagrożenia powodziowego odnośnie przewidywanego topnienia pokrywy śnieżnej.

Na posiedzeniu, które odbyło się pod kierownictwem prezydenta miasta omówiono prognozowaną sytuację meteorologiczną w naszym regionie miasta na podstawie wydanych przez IMGW komunikatów i ostrzeżeń. Przedmiotem posiedzenia była również aktualna sytuacja hydrologiczna na rzekach przepływających przez Tomaszów Mazowiecki i wskazanie newralgicznych miejsc związanych z możliwością wystąpienia zagrożenia powodziowego.

Uczestnicy posiedzenia przedstawili stan przygotowania technicznego i sprzętowego do realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej, a także omówili zasady współpracy między odpowiednimi służbami i instytucjami w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego lub lokalnych podtopień, jak również zasady monitorowania stanów wodowskazowych na rzekach, przepływu informacji i osiągania gotowości organizacyjnej.

W związku z intensywnymi i długotrwałymi opadami mokrego śniegu ważną sprawą, na którą zwrócił również prezydent miasta jest obowiązek usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych szczególnie tzw. wielkopowierzchniowych. Obowiązki należytego utrzymania obiektów w ww. zakresie nałożone na właścicieli i zarządców nieruchomości określone są w prawie budowlanym. Odpowiedzialne służby miejskie zostały zobowiązane do przeprowadzenia akcji informacyjnej oraz kontrolnej.

W spotkaniu uczestniczyli: prezydent miasta, sekretarz miasta, pracownicy Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Monitoringu, komendant PSP w Tomaszowie Maz., komendant Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, dyrekcja ZDiUM, prezes ZGWK, przedstawiciele OSP Tomaszów Mazowiecki.

Źródło Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj