Rozpoczyna się kolejna akcja bezpłatnej sterylizacji wraz z trwałym znakowaniem za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa) suk i kotek, których właściciele zamieszkują na terenie Tomaszowa Mazowieckiego. Potrwa do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Wnioski o sfinansowanie zabiegów sterylizacji suk i kotek właścicielskich wraz z ich trwałym czipowaniem składać można do 19 listopada br. Dołączyć należy kserokopię:    

  • fragmentów książeczki zdrowia zwierzęcia, tj. stron zawierających dane osobowe właściciela oraz dane zwierzęcia zgłoszonego do akcji,
  • aktualnego dokumentu potwierdzającego poddanie zwierzęcia obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie (dotyczy wyłącznie suk).

W przypadku złożenia wniosku bez wymaganych kserokopii dokumentów, właściciel zwierzęcia będzie zobowiązany do ich dostarczenia w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o wystąpieniu braków formalnych w złożonym wniosku.

W czasie trwania akcji można uzyskać sfinansowanie zabiegów jedynie na jedno zwierzę. Zabiegi wykonywał będzie lekarz weterynarii wyłoniony w trybie zamówień publicznych.

 Lekarz weterynarii wykonujący zabiegi sterylizacji po otrzymaniu
od pracownika Wydziału Rozwoju, Inwestycji i Klimatu zgłoszenia wykonania zabiegu sterylizacji skontaktuje się z właścicielem zwierzęcia w celu ustalenia terminu przeprowadzenia zabiegu.

                Dodatkowe informacje na temat akcji sterylizacji suk i kotek można uzyskać
w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. P.O.W. 10/16 (budynek D) oraz pod numerem telefonu (44) 724 23 11 wew. 652.

Źródło Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj