W poniedziałek, 7 września 2021 roku, w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, na której została podpisana umowa na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4327E, na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami”.

Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, powitał uczestników konferencji: Leszka Ogórka – Wicestarostę Powiatu Tomaszowskiego, Marka Kubiaka – członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Tomasza Zdonka – radnego Rady Powiatu Tomaszowskiego, Elżbietę Rudzką – dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i Grzegorza Więckowskiego – współwłaściciela Firmy „Dromed” Rospędek, Więckowski Spółka Jawna z Opoczna, wykonawcę prac.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Więckowski – współwłaściciel Firmy „Dromed” Rospędek, Więckowski, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Tomasz Zdonek – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami

„Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której dojdzie do podpisania umowy pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych, reprezentującą panią dyrektor Elżbietą Rudzką, a Firmą Dromed, pan Grzegorz Więckowski, Firma opoczyńska.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Więckowski – współwłaściciel Firmy „Dromed” Rospędek, Więckowski, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Tomasz Zdonek – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami

Podpisanie umowy dotyczy długo wyczekiwanego chodnika w miejscowości Tomaszów Mazowiecki, od ulicy Starowiejskiej do ulicy Pod Grotami. To jest niezwykle ważna informacja dla mieszkańców, którzy tam mieszkają, którzy wielokrotnie z takim wnioskiem tutaj się zwracali do Starostwa Powiatowego, ale to jest również ważna informacja dla tych wszystkich, którzy tym chodnikiem będą uczęszczać. Stan bezpieczeństwa w tej części miasta, w tej części powiatu, zostanie znacząco poprawiony. Koszt inwestycji to ponad 200 tysięcy złotych. Bardzo się cieszymy, że z taką dobrą informacją możemy tutaj do Państwa wystąpić i dzięki Państwa obecności, przekazywać mieszkańcom powiatu tomaszowskiego. To są dobre informacje, mówiliśmy, że z takimi będziemy do Państwa występować i cieszymy się, że możemy to już uczynić w dniu dzisiejszym.” – mówił podczas konferencji Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.   

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Tomasz Zdonek – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Więckowski – współwłaściciel Firmy „Dromed” Rospędek, Więckowski, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, podczas podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami

Zakres robót

 Przedmiotem zadania jest budowa chodnika wraz ze zjazdami, elementami bezpieczeństwa ruchu, kanałem technologicznym w ciągu drogi powiatowej nr 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do    ul. Pod Grotami na długości 190 m. W chwili obecnej nie występują wydzielone chodniki dla pieszych, a jedynie zjazdy bramowe o nawierzchni betonowej, trylinka, bitumiczne. 

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Więckowski – współwłaściciel Firmy „Dromed” Rospędek, Więckowski, Tomasz Zdonek – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami

Roboty drogowe w zakresie budowy chodnika wraz ze zjazdami to:

– wykonanie robót rozbiórkowych: krawężników, obrzeży, nawierzchni zjazdów. Materiał             z rozbiórki wykonawca na własny koszt odwiezie i podda utylizacji.

– roboty pomiarowe, wykonanie zasadniczych robót ziemnych, korytowanie pod nawierzchnie,

– profilowanie i zagęszczanie podłoża pod nawierzchnie zjazdów, chodników,

– ustawienie krawężników i obrzeży,

– wykonanie warstwy odsączającej,

– wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych pod zjazdami i chodnikami,

– wykonanie nawierzchni zjazdów, chodników,

– uzupełnienie szczeliny pomiędzy krawężnikiem a nawierzchnią jezdni drogi MMA,

– budowa kanału technologicznego,

– opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,

– opracowanie inwentaryzacji powykonawczej.

Wartość zadania (kwota umowy) –  200 019,96 zł brutto.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Więckowski – współwłaściciel Firmy „Dromed” Rospędek, Więckowski, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Tomasz Zdonek – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami
Na zdjęciu: od prawej stoją: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Tomasz Zdonek – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, siedzą - Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Grzegorz Więckowski – współwłaściciel Firmy „Dromed” Rospędek, Więckowski, podczas podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami
Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Więckowski – współwłaściciel Firmy „Dromed” Rospędek, Więckowski, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Tomasz Zdonek – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy na realizację zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami
Na zdjęciu: baner zadania pod nazwą: Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 4327E na odcinku od ul. Starowiejskiej do ul. Pod Grotami.  Wartość zadania: 200 019,96 zł

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dziewiętnaście + cztery =