We wtorek, 25 maja 2021 roku, w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, dotycząca pozyskanej dotacji na remont mostu na ulicy Spalskiej, realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim”.

Całkowita wartość zadania 2 733 097 zł. Pozyskana została kwota 1 333 097 złotych z Ministerstwa Infrastruktury, z rezerwy subwencji ogólnej na 2021 rok.

Na zdjęciu: Beata Zysiak – Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego i Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej dotyczącej otrzymanej dotacji w kwocie 1 333 097 złotych z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim”

Zakres prac obejmuje: wykonanie wykopów, wykonanie przebudowy podpór, ułożenie belek prefabrykowanych na przygotowanych podporach tymczasowych, wykonanie monolitycznej konstrukcji przęsła wraz poprzecznicami, zasypanie wykopów i wykonanie nasypów, wykonanie/montaż elementów wyposażenia mostu takich jak: łożyska, płyty przejściowe, izolacja, krawężniki, kapy chodnikowe, dylatacje barieroporęcze, nawierzchnia asfaltowa jezdni, wykonanie nawierzchni na kapach chodnikowych, wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni betonu, wykonanie umocnień stożków nasypu, wykonanie odwodnienia wraz z wylotem do rzeki, wykonanie umocnień brzegów i dna rzeki, rekultywacja terenu, wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i zgłoszenie do PODGiK.

W konferencji udział wzięli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk i Michał Czechowicz – członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Zysiak – Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego i Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych.

Na zdjęciu: od prawej Beata Zysiak – Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej dotyczącej otrzymanej dotacji w kwocie 1 333 097 złotych z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim”

 „Proszę Państwa, kolejne dobre informacje spływają na teren powiatu tomaszowskiego. Jako samorząd powiatowy pozyskaliśmy kolejne środki, w tym przypadku jest to kwota miliona 333 tysięcy na remont mostu na ulicy Spalskiej rzeka Czarna. Proszę Państwa, to jest remont długo oczekiwany. Już bardzo wiele lat mówiło się o nim. Wiele przygotowań, wiele zabiegów, żeby pozyskać środki zewnętrzne i w tym przypadku bardzo skutecznie, dzięki naszym służbom, dzięki naszym pracownikom, dzięki, przede wszystkim, Zarządowi Dróg Powiatowych. Okazało się, że ten wniosek złożony do Ministerstwa Infrastruktury w ramach rezerwy ogólnej, uzyskał tak wysokie dofinansowanie i będziemy mogli realizować to zadanie w roku bieżącym, z czego oczywiście bardzo się cieszymy.

Proszę Państwa, stan bezpieczeństwa na tomaszowskich drogach, na drogach powiatu tomaszowskiego, poprawia się i będzie poprawiał się sukcesywnie. Jest to oczywiście możliwe dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Proszę Państwa, szczególne słowa podziękowania dla pana ministra Andrzeja Adamczyka, dla wiceministra pana Rafała Webera i sposób szczególny chcę podziękować Marszałkowi Seniorowi, panu Antoniemu Macierewiczowi. To są ważne inwestycje, które będą miały wpływ na całość tego wszystkiego, co wiąże się z bezpieczeństwem na drogach naszego miasta, na drogach naszego powiatu.

Na zdjęciu: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej dotyczącej otrzymanej dotacji w kwocie 1 333 097 złotych z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim”

 Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Zarządu Dróg Powiatowych za bardzo dobrze przygotowany wniosek, który mogliśmy złożyć do Ministerstwa Infrastruktury, który został oceniony bardzo pozytywnie. Dlatego też wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że taka inwestycja może być realizowana w tym roku, tutaj na terenie miasta, na terenie powiatu, bardzo serdecznie dziękuję,

Proszę Państwa, jako samorząd powiatowy, pozyskujemy rekordowe pieniądze, jakich nigdy nie było historii tego samorządu. Dzięki czemu możemy poprawię tą infrastrukturę drogową, możemy działać na rzecz bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Bardzo się cieszymy, że tyle środków płynie do powiatu tomaszowskiego. Oczywiście to jest wielkie wyzwanie przed nami, jak i przede wszystkim przed urzędnikami, żeby to wszystko można było zrealizować, ale również przed tymi firmami, które stają do przetargów, to jest kolejna pomoc, taka finansowa, na rzecz polskich, lokalnych firm, które stają do przetargów, skutecznie wygrywają, dzięki czemu mamy zachowane miejsca pracy.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej Beata Zysiak – Skarbnik Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, podczas konferencji prasowej dotyczącej otrzymanej dotacji w kwocie 1 333 097 złotych z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim”
Na zdjęciu: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, z tyłu Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej dotyczącej otrzymanej dotacji w kwocie 1 333 097 złotych z Ministerstwa Infrastruktury na realizację zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim”
Na zdjęciu: baner promujący otrzymaną dotację z rezerwy subwencji ogólnej 2021 na remont mostu na ulicy Spalskiej, dotyczący realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 4339E wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Czarna Bielina w ciągu ul. Spalskiej w Tomaszowie Mazowieckim”

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj