W poniedziałek, 12 lipca 2021 roku, w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisane zostały umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych.

Udział w konferencji wzięli: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, który podpisywał umowy w imieniu samorządu województwa łódzkiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Elżbieta Łojszczyk, którzy podpisali umowę w imieniu Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Iwona Łuszcz-Krawczyk Wicewójt gminy Rzeczyca i Piotr Majchrowski – Wójt gminy Lubochnia. Udział w konferencji wzięli także Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski – radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, którzy zabiegają zawsze o dotacje dla naszego powiatu i gmin powiatu tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od lewej: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

Powiat tomaszowski otrzymał z Urzędu marszałkowskiego dotację w kwocie 50 tysięcy złotych na realizację zadania „Budowa otwartej strefy aktywności w I LO i ZSP nr 6. Gmina Lubochnia otrzymała dofinansowanie w kwocie również 50 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zadanie „Budowa skateparku w miejscowości Nowy Glinnik Osiedle”. Gmina Rzeczyca otrzymała dotację w kwocie 70 tysięcy złotych na realizację zadania „Budowa całorocznej zjeżdżalni na terenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Rzeczycy”.

Na zdjęciu: od lewej: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

„Po raz kolejny spotkaliśmy się w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, żeby bliżej podmiotów dotowanych, dokonać czynności administracyjnych, koniecznych do przekazania kolejnych kwot, które zasilą budżety samorządów powiatu tomaszowskiego, a także podmiotów, które dysponują, administrują, są we władaniu obiektów sakralnych. W pierwszej części podpisaliśmy umowy z gminami Rzeczyca i Lubochnia oraz przedstawicielami powiatu tomaszowskiego, na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego. W tym przypadku są to kwoty dedykowane na zadania związane z budową, remontem obiektów sportowych i turystycznych. Gmina Lubochnia, gmina Rzeczyca i  powiat tomaszowski to przekrój gmin, przekrój samorządów Ziemi Tomaszowskiej, które uzyskają wsparcie finansowe. Ja głęboko wierzę w to, że będą to pieniądze dobrze zainwestowane przez lokalnych włodarzy, że przełożą się na infrastrukturę, która będzie dawała lepsze możliwości mieszkańcom powiatu tomaszowskiego, a w dobie postcovidowej,  mam nadzieję, że covid, którego doświadczamy w różnym wymiarze, w różnej przestrzeni, ale te obostrzenia są koniecznymi nadal, będzie tylko wspomnieniem, a będziemy wracali do normalności, również korzystając ze sportu i rekreacji, dzięki tym inwestycjom.

Na zdjęciu: od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Iwona Łuszcz-Krawczyk – Wicewójt gminy Rzeczyca, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

Powiat Tomaszowski kolejny raz, pan Starosta Mariusz Węgrzynowski, w kolejnej edycji uzyskuje dotacje, dzięki temu realizuje zadania w sposób jeszcze bardziej efektywny, optymalnie wykorzystuje możliwości, które stwarza współpraca z innymi samorządami, również samorządem województwa łódzkiego i to kolejny raz, kiedy dotacje trafią do budżetu powiatu tomaszowskiego.” – pochwalił działania Starosty Powiatu Tomaszowskiego, Mariusza Węgrzynowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Na zdjęciu: od lewej: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Iwona Łuszcz-Krawczyk – Wicewójt gminy Rzeczyca, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

„Drodzy Państwo, dzisiaj w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim. odbyła się konferencja prasowa Wicemarszałka Województwa Łódzkiego pana Zbigniewa Ziemby, związana z podpisaniem umów na dotacje ze strony Urzędu Marszałkowskiego na taką małą infrastrukturę sportową i umowy podpisywał powiat tomaszowski, gmina Rzeczyca i gmina Lubochnia. Proszę Państwa, jest mi bardzo miło po raz kolejny informować o tym, że powiat tomaszowski, który ubiegał się o pieniądze na takie zadania, jak mała infrastruktura sportowa, w tym przypadku siłownie zewnętrzne, otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 tysięcy złotych. To są kolejne pieniądze, które płyną do powiatu tomaszowskiego, płyną zarówno tutaj, do Starostwa Powiatowego, jak i również do gmin, które są położone na terenie powiatu tomaszowskiego. Cieszę się z tak dobrej współpracy pomiędzy powiatem, Urzędem Marszałkowskim, ale również i gminami powiatu tomaszowskiego. To jest ważne, że w tych wielu elementach, wielu płaszczyznach, które występują w ramach działalności samorządowej, udaje się pozyskiwać konkretne pieniądze na konkretną działalność.

 Proszę Państwa, możemy powiedzieć, że ten strumień pieniędzy, który pozyskujemy my, jako powiat tomaszowski, on cały czas płynie z różnych źródeł. W tym przypadku ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ale również, to co jest ważne, za pośrednictwem pana Wojewody, czyli urzędu Wojewody, jak i również mówimy o środkach rządowych, poszczególnych ministerstw, o dobrej współpracy z panem Premierem Mateuszem Morawieckim, przy dobrej współpracy z parlamentarzystami naszego okręgu. Tu w sposób szczególny wymienię Marszałka Seniora pana Antoniego Macierewicza, pana Wojewodę Tobiasza Bocheńskiego, jak i również Zarząd Województwa Łódzkiego na czele z Marszałkiem Grzegorzem Schreiberem, obecnym u nas bardzo często Wicemarszałkiem Zbigniewem Ziembą, ale również z pozostałymi członkami Zarządu Województwa Łódzkiego.” – podziękował za dobrą współpracę Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Piotr Majchrowski – Wójt Gminy Lubochnia, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

„Miałam dziś przyjemność podpisać umowę na infrastrukturę sportową przy naszych dwóch szkołach ponadpodstawowych, przy I Liceum i przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6. Będą tam przygotowane siłownie plenerowe, miejsca aktywności dla uczniów oraz mieszkańców pobliskich osiedli, pobliskich ulic, którzy chcą podnosić swoją aktywność sportową. żyć zdrowo i sportowo i sprawnie. Ogromna przyjemność, że właśnie przy współudziale pana Starosty Mariusza Węgrzynowskiego i pana Marszałka Zbigniewa Ziemby, udało się te dwa dokumenty ten dokument podpisać. Bardzo się cieszę, że w ramach infrastruktury sportowej dotację otrzymała również moja gmina Lubochnia. Pieniążki zostaną przeznaczone na poprawę infrastruktury sportowej przy boisku wielofunkcyjnym na osiedlu Nowy Glinnik. Miejsce wspaniałe, przeznaczone dla mieszkańców zarówno Osiedla, jak też mieszkańców całej gminy.” – powiedziała Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od lewej: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim
Na zdjęciu: od lewej: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Iwona Łuszcz-Krawczyk – Wicewójt gminy Rzeczyca, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim
Na zdjęciu: od lewej: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Piotr Majchrowski – Wójt Gminy Lubochnia, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim
Na zdjęciu: od lewej: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Piotr Majchrowski – Wójt Gminy Lubochnia, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umów pomiędzy Urzędem Marszałkowskim w Łodzi, a Powiatem Tomaszowskim, Gminą Rzeczyca i Gminą Lubochnia, na dotacje z przeznaczeniem na remont i budowę obiektów sportowych i turystycznych, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj