W poniedziałek, 12 lipca 2021 roku, w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski – radni Sejmiku Województwa Łódzkiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, przekazali promesy, potwierdzające uzyskanie wsparcia dotacyjnego na remont obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim.

Tym razem dotacje otrzymały cztery obiekty. Wszystkie cztery to obiekty sakralne, trzy to kościoły rzymsko-katolickie i jeden to kościół ewangelicko-augsburski.

Na zdjęciu: od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, ksiądz Witold Urbaniak – proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, ksiądz Tomasz Bojanowski – proboszcz parafii Wniebowstąpienia NMP w Lubochni, podczas wręczenia promes, potwierdzających otrzymanie dotacji na remont, renowację obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

Promesę na dotację w kwocie 35 600 złotych odebrał ksiądz Tomasz Bojanowski – proboszcz parafii Wniebowzięcia NMP w Lubochni. W ramach dotacji zostanie wykonane zadanie: Lubochnia. Stara Zakrystia i Skarbiec XVI/XVII w. w kościele Wniebowzięcia NMP. Wykonanie projektu prac restauratorskich i budowlanych i opracowanie programów prac restauratorskich i konserwatorskich najstarszych elementów wyposażenia ruchomego.

Dla parafii w Łaznowie, promesę na kwotę 31 000 złotych odebrał ksiądz proboszcz parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie – ksiądz Witold Urbaniak. Zrealizowane zostanie zadanie:  prace zabezpieczające i konserwatorskie przy zabytku architektury drewnianej. Etap I – wykonanie ekspertyzy konserwatorskiej wnętrza drewnianego kościoła i konserwacja tabernakulum.

Na zdjęciu: od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas wręczenia promes, potwierdzających otrzymanie dotacji na remont, renowację obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

Trzecią dotację w kwocie 75 000 złotych otrzymał kościół Świętej Anny w Smardzewicach. Prace konserwatorskie ołtarzy bocznych i ambony w kościele parafialnym pw. św. Anny w Smardzewicach. Kwota

Urząd Marszałkowski przyznał kwotę 80 000 złotych na prace konserwatorskie, restauratorskie, prace ratunkowe – kompleksowy remont elewacji ewangelickiego kościoła św. Trójcy w Tomaszowie Mazowieckim.

Na zdjęciu: od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Tomasz Bojanowski – proboszcz parafii Wniebowstąpienia NMP w Lubochni, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, ksiądz podczas wręczenia promes, potwierdzających otrzymanie dotacji na remont, renowację obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

„Wśród wielu obiektów zabytkowych, które znajdują się na terenie powiatu tomaszowskiego, jest wiele takich, które tą obiektami sakralnymi. Dlatego też w wielu sytuacjach, również tych, dotacje na remont, renowację czy przygotowanie pracy i przygotowanie projektów, które będzie można realizować, trafiają do parafii, w tym przypadku parafia w Lubochni, parafia w Łaznowie, Smardzewicach i kościół ewangelicki w Tomaszowie Mazowieckim. Cztery podmioty uzyskają dotacje i głęboko wierzę w to, że dzięki tym działaniom również stan zachowania obiektów zabytkowych, obiektów sakralnych w powiecie tomaszowskim, będzie również zachowany.” – powiedział Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Na zdjęciu: od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, ksiądz Tomasz Bojanowski – proboszcz parafii Wniebowstąpienia NMP w Lubochni, podczas wręczenia promes, potwierdzających otrzymanie dotacji na remont, renowację obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

„W drugiej części tej konferencji Wicemarszałek podpisywał umowy na dotacje dla czterech parafii, położonych na terenie powiatu tomaszowskiego. Czuję się troszeczkę wywołany słowami pana Marszałka, że też czas i na powiat, by mógł wspomóc to wszystko, co wiąże się z zabytkami, z tą wyjątkową działalnością, która dotyczy naszej historii, dotyczy naszej tradycji ,naszej kultury. Drodzy Państwo, nie tak dawno temu został rozstrzygnięty konkurs na właśnie dotacje zabytków, te, które są położone na terenie powiatu tomaszowskiego. My jako powiat tomaszowski przeznaczyliśmy kwotę 350 000 złotych. Ta dotacja została podzielona na 10 parafii, położonych na terenie powiatu tomaszowskiego. Widzimy takie zapotrzebowanie w sposób szczególny, jeżeli chodzi o te zabytki, te miejsca, które mają bardzo długą historię. Historię sięgająca ponad 600 lat nawet i dłużej, i trzeba zrobić wszystko, żeby ta historia mogła być dalej razem z nami. Tak że bardzo się cieszę, że możemy Państwu przekazywać, po raz kolejny, te dobre i bardzo dobre informacje, i mam również nadzieję, że w najbliższym okresie czasu, podobne informacje będziemy mogli Państwu przekazać.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

„Cieszę się z faktu, że moja parafia lubocheńska otrzymała również dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji, związanej z odnowieniem, renowacją zabytkowego skarbczyka, pozostałości po starym, drewnianym kościele. Jest to jeden z ostatnich elementów najstarszej części kościoła. Pieniążki są przeznaczone na renowację mienia ruchomego. W tym skarbczyku znajdują się nagrobki rycerzy króla Zygmunta Starego, pochodzących z Małcza. Bardzo się cieszę, że te pieniądze trafiają do małych miejscowości takich jak Lubochnia.” – mówiła Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, ksiądz Witold Urbaniak – proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, podczas wręczenia promes, potwierdzających otrzymanie dotacji na remont, renowację obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

„Drugi projekt dotyczący zabytków. W całym województwie łódzkim,  tych miejsc, które potrzebują wsparcia, jest bardzo dużo. I proszę, Państwo możecie zauważyć, że te środki są dla różnych podmiotów, bo choćby u nas w powiecie mamy parafie rzymsko-katolickie, ale mamy również parafię ewangelicko-augsburską. Szczególnie w Tomaszowie Mazowieckim zostanie to zauważone, dlatego że kościół, który będzie rewitalizowany z tych środków, to jest kościół, który znajduje się na placu Kościuszki, w centrum miasta i wiemy, że jest w stanie, który wymaga naprawy. Szczególnie mnie cieszy to, że proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej zdecydował się startować w tym konkursie i dzięki temu mogliśmy wesprzeć właśnie tą inwestycję.” – powiedziała Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Na zdjęciu: od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, ksiądz Witold Urbaniak – proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, podczas wręczenia promes, potwierdzających otrzymanie dotacji na remont, renowację obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

„W dniu dzisiejszym zostały przekazane promesy dla parafii na terenie obiektów sakralnych, zabytkowych. Promesy otrzymały: parafia w Łaznowie,  która też w tym roku obchodzi sześćsetlecie swojego istnienia. Zabytkowy kościółek, który naprawdę wymaga wsparcia i myślę, że bardzo dobra inicjatywa proboszcza że i parafian, że chcą dbać o te zabytki. Także parafia w Lubochni, kościół w Lubochni drewniany uzyskał dofinansowanie. Również tutaj kościół ewangelicki w Tomaszowie Mazowieckim, a także z mojego dekanatu, bo tak mogę powiedzieć, parafia w Smardzewicach, parafia Świętej Anny, która w ubiegłym roku obchodziła czterystolecie istnienia. Tak że gratuluję wszystkim, którzy otrzymali to wsparcie finansowe dla dobra, myślę, tych obiektów, ale także mieszkańców naszej ziemi tutaj tomaszowskiej, powiatu tomaszowskiego i poszczególnych gmin. Jeszcze raz gratuluję.” – pogratulował Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego.

„Ogromna radość na parafii z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 31 tysięcy na ekspertyzę wewnętrzną kościoła, jak również renowację zabytkowego tabernakulum. Parafia małymi krokami przygotowuje się do wielkiego jubileuszu parafialnego 600-lecia kościoła, który będzie miał miejsce trzydziestym pierwszym roku. Wiadomo, że to jest szansa, ale wiele pracy, wiele wyzwań i wielką radość podejmujemy, kiedy małymi krokami ten kościół, dbamy o wielkie dziedzictwo, wielką spuściznę poprzednich pokoleń, poprzednich proboszczów, którzy starali się i zabiegali. Wiadomo, że drewniany kościół wymaga szczególnej pielęgnacji i troski, więc bardzo serdecznie dziękuję za pomoc wszystkim osobom, które się przyczyniły do tej dotacji.” – podziękował ksiądz Witold Urbaniak, proboszcz parafii w Łaznowie.

Na zdjęciu: od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, ksiądz Witold Urbaniak – proboszcz parafii Matki Boskiej Różańcowej w Łaznowie, Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, ksiądz Tomasz Bojanowski – proboszcz parafii Wniebowstąpienia NMP w Lubochni, podczas wręczenia promes, potwierdzających otrzymanie dotacji na remont, renowację obiektów zabytkowych w powiecie tomaszowskim, które odbyło się 12 lipca 2021 roku w sali konferencyjnym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

16 − siedem =