Gmina Rzeczyca znalazła się wśród 20 gmin w Polsce, które uzyskały dofinansowanie na zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładującą. Rzeczyca uplasowała się na 10 miejscu listy rankingowej otrzymując jedno z najwyższych dofinansowań tj. 90% kosztów czyli kwotę 2 936 871,00 zł. Jednocześnie Gmina Rzeczyca wystąpiła z wnioskiem do NFOŚiGW o dofinansowanie w formie niskooprocentowanej pożyczki pozostałych10 % kosztów całkowitych zadania tj. 326 319,00 zł tj. – również i ten wniosek został rozpatrzony pozytywnie.

W dniu 30 czerwca 2020r. Gmina Rzeczyca złożyła wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w formie dotacji na zadanie pn. „Zakup autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania dla Gminy Rzeczyca” w ramach Programu priorytetowego System zielonych inwestycji (GIS – GREEN Investment Scheme – Kangur – Bezpieczna i ekologiczna droga do szkoły 2020 na kwotę 2 936 871,00 zł tj. 90% kosztów całkowitych. W dniu 31 lipca 2020r. Gmina Rzeczyca złożyła wniosek do NFOŚiGW o dofinansowanie w formie niskooprocentowanej pożyczki na pozostałą kwotę w ramach ww. zadania tj. 326 319,00 zł tj. 10 % kosztów całkowitych zadania. W ramach weryfikacji i pozytywnej oceny Gmina Rzeczyca znalazła się na 10 pozycji listy rankingowej przedsięwzięć zakwalifikowanych do. Mając na uwadze powyższe Gmina Rzeczyca otrzymała możliwość zakupu autobusu elektrycznego wraz ze stacją ładowania sfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3 263 190,00 zł (w tym dotacja 2 936 871,00 zł tj. 90% oraz pożyczka 326 319,00 tj. 10%) W najbliższych dniach planowane są negocjacje z NFOŚiGW w sprawach związanych z podpisaniem umowy o dofinansowanie.

W ramach zadania planuje się zakupić autobus elektryczny wraz ze stacją ładowania zasilaną ze źródeł OZE (instalacja PV) oraz przeprowadzić specjalistyczne szkolenie pracowników. Zakupiony autobus będzie przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz z różnego rodzaju dysfunkcjami. Elektryczny autobus będzie w stanie zabrać min. 40 dzieci oraz przejedzie na w pełni naładowanej baterii min. 200 km co pozwoli na sprawne i bezpieczne, a zarazem ekologiczne dowiezienie uczniów z terenu całej gminy.

Źródło Urząd Gminy Rzeczyca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj