Szanowni Podróżni, 

zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn.  zm.) podróżni odbywający przejazd w komunikacji transgranicznej, po przekroczeniu granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie do dnia 5 czerwca 2021 r., podlegają obowiązkowi odbycia kwarantanny oraz zobowiązani są zgłosić poddanie się jej do Głównego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem infolinii, przekazując następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – datę urodzenia oraz serię i numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;

3) adres miejsca zamieszkania lub pobytu, w którym osoba ta będzie odbywać obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art.34  ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, oraz numer telefonu do bezpośredniego kontaktu z tą osobą;

4) dane dotyczące podróży, w szczególności datę przekroczenia granicy.


Więcej szczegółów patrz: 

Aktualne zasady i ograniczenia:
(https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia)

Informacje dla podróżujących:
(https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych). 

Źródło POLREGIO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj