W piątek, 11 czerwca 2021 roku, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się konferencja prasowa, podczas której została podpisana umowa z wykonawcą, Firma TopInstal – Mariusz Wiśniewski, która wygrała przetarg na wykonanie w I Liceum modernizacji instalacji grzewczej.

Ewa Męcina – dyrektor I Liceum powitała zaproszonych gości, wśród których byli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leon Karwat – Przewodnicząc Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego, Krzysztof Tarkowski z Wydziału Inwestycji i Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego i Mariusz Wiśniewski – właściciel Firmy TopInstal, wykonawcy zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Wiśniewski – właściciel Firmy TopInstal, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”

„Drodzy Państwo, dzisiejsza konferencja prasowa odbyła się w budynku 1 Liceum Ogólnokształcącego, czyli w szkole podległej pod Starostwo Powiatowe, szkole średniej, szkole z tradycjami, szkole, która bardzo dobrze kształci i wychowuje naszą młodzież. Jest chlubą naszego powiatu. Proszę Państwa, jako powiat tomaszowski, będziemy realizować dwie inwestycje w najbliższych tygodniach. Jedna jest związana z wymianą instalacji grzewczej, Kwota jaka została przeznaczona w ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych to 767 tysięcy złotych, potężne pieniądze, które inwestujemy właśnie tutaj, w poprawę infrastruktury tego budynku i budynków przyległych.

Na zdjęciu: od prawej: Leon Karwat – Przewodnicząc Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”

Druga inwestycja to inwestycja w sport. To inwestycja, która też jest tą długo wyczekiwaną. Mówimy tu o infrastrukturze, z której będą korzystać na co dzień wszyscy uczniowie tej szkoły. To jest siłownia zewnętrzna, a dokładniej rzecz biorąc kilkanaście jej elementów. Bardzo się cieszymy, że takie pieniądze udało się pozyskać. Serdecznie dziękuję Marszałkowi Seniorowi, panu Antoniemu Macierewiczowi. Dziękuję również Wicemarszałkowi Województwa Łódzkiego, panu Zbigniewowi Ziembie.  Radosna chwila, dobra chwila, żeby można było czymś tak ważnym, istotnym, pochwalić się.

Na zdjęciu: od prawej: Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego, Mariusz Wiśniewski – właściciel Firmy TopInstal, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”

Do naszego miasta i powiatu młodzież przyjeżdża z całego powiatu do tej szkoły, żeby się kształcić, ale przyjeżdża również z innych powiatów, czyli jest to szkoła uznana, z renomą.

 Dziękuję bardzo całej kadrze pedagogicznej za to, że taki poziom w tej szkole jest utrzymywany, a w sposób szczególny chciałbym podziękować tej osobie, która kieruje tak skutecznie, tak wspaniale tą placówką, od kilkunastu lat, czyli pani dyrektor Ewie Męcinie.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego. 

Na zdjęciu: od prawej: Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Krzysztof Tarkowski z Wydziału Inwestycji i Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego i Ewa Męcina – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”

Wartość modernizacji instalacji grzewczej to 767 342,93 zł brutto. Zadanie w całości sfinansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W ramach modernizacji istniejącego węzła cieplnego zaprojektowano węzeł cieplny dwufunkcyjny dla potrzeb wewnętrznych instalacji centralnego  ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z wymiennikami płytowymi oraz dwoma zasobnikami. W zakresie zadania jest również wymiana  ww. instalacji c.o., c.w.u. wraz z cyrkulacją w budynku.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Krzysztof Tarkowski z Wydziału Inwestycji i Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”

W ramach przygotowań realizacji powyższych inwestycji w 2020 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania. Wykonało ją biuro projektowe Al.-Khouri Joseph.

Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej wyniósł 43 050,00 zł.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie na ochronę środowiska naturalnego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę efektywności energetycznej budynku. Poprawie ulegnie również komfort cieplny wewnątrz budynku, co pozytywnie wpłynie na warunki nauki i pracy użytkowników budynku.

Planowany termin realizacji robót do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy, czyli prace będą wykonywane w wakacje.

Drugą inwestycją, która była omawiana na konferencji jest Budowa siłowni w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim. w ramach zadania pn. Budowa otwartej strefy aktywności I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim i Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim”. Przewidywany całkowity koszt zadania wynosi 97 000,00 zł,  z czego wartość dofinansowania z budżetu Województwa Łódzkiego  w ramach programu „Infrastruktura Sportowa Plus to 50 000,00 zł.

Na zdjęciu: od prawej: Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego, Mariusz Wiśniewski – właściciel Firmy TopInstal, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”

Przedmiotem inwestycji jest zakup i montaż urządzeń  do ćwiczeń siłowych i sprawnościowych, wykonanie robót ogólnobudowlanych związanych z montażem urządzeń oraz zagospodarowanie terenu wokół zamontowanych urządzeń (m.in. dosypanie ziemi urodzajnej, wykonanie trawnika, utwardzenie terenu z kostki brukowej).

Powierzchnia siłowni to ok. 180 m2. Na tym obszarze umieszczone będzie 14 urządzeń do ćwiczeń: pajac + podciąg nóg,  kolarz + prostownik nóg, wyciąg górny + krzesło, orbitrek + narciarz, twister + wioślarz, motyl ściskający + motyl rozciągający, prasa nożna + wahadło. Wszystkie urządzenia z wkopanymi fundamentami.

Na zdjęciu: od prawej: Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Wiśniewski – właściciel Firmy TopInstal, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”

Celem inwestycji jest zapewnienie odpowiednich warunków dla prawidłowego rozwoju fizycznego uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Tomaszowskiego. Ćwiczenia na świeżym powietrzu są doskonałą formą aktywności. Siłownia zewnętrzna jest przeznaczona dla użytkowników na  każdym poziomie sprawności fizycznej. Może być wykorzystywana w treningu sportowym i rekreacyjnym. Jest to alternatywa dla komercyjnych siłowni i klubów fitness. Siłownia na otwartym terenie stanowi świetną bazę do spotkań młodzieży spędzanych w  aktywny sposób.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Wiśniewski – właściciel Firmy TopInstal, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”
Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Wiśniewski – właściciel Firmy TopInstal, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”
Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Wiśniewski – właściciel Firmy TopInstal, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”
Na zdjęciu: od prawej: Leon Karwat – Przewodnicząc Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego, Mariusz Wiśniewski – właściciel Firmy TopInstal, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Krzysztof Tarkowski z Wydziału Inwestycji i Środków Pomocowych Starostwa Powiatowego i Ewa Męcina – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim, podczas podpisania umowy z wykonawcą, Firmą TopInstal na wykonanie zadania „Modernizacja instalacji grzewczej w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Mazowieckim”
Na zdjęciu: wystawa prezentująca inwestycje powiatu tomaszowskiego w I Liceum ogólnokształcącym im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

osiem − 4 =