REGULAMIN KONKURSU

„Najładniejszy Wianek Sobótkowy”

podczas „INOWŁODZKIEJ SOBÓTKI”

w dniu 26.06.2021 r.

 1. Organizatorzy:

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu.

 1. Cele konkursu
 • Integracja międzypokoleniowa oraz środowiskowa poprzez rozpowszechnienie tradycji ludowych wicia wianków sobótkowych.
 • Aktywizacja społeczności gminy Inowłódz.
 • Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej gminy Inowłódz.
 • Promocja dziedzictwa kulturowego regionu.
 1. Miejsce konkursu

Zamek w Inowłodzu.

 1. Warunki uczestnictwa
 • Konkurs jest dobrowolny, mogą w nim wziąć udział mieszkańcy jak również turyści przebywający na terenie Gminy Inowłódz.
 • Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wykonanie wianka sobótkowego.
 • Wianek może być wykonany i zgłoszony indywidualnie lub grupowo w dniu 26.06.2021 r. do godz. 18:00 w Zamku w Inowłodzu
 • Wianek na konkurs należy opatrzeć metryczką, z podaniem Imienia i Nazwiska, lub nazwy grupy zgłaszającej wianek.
 • Podsumowanie konkursu odbędzie się podczas „INOWŁODZKIEJ SOBÓTKI” – w dniu 26.06.2019 r. na Zamku w Inowłodzu
 • Komisja konkursowa przyzna nagrody za miejsca I – III i wyróżnienia dla uczestników konkursu.
 • Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone przez Komisję konkursową po ogłoszeniu werdyktu w dniu 26.06.2021 r.
 1. Komisja weźmie pod uwagę następujące aspekty:
 • wianek sobótkowy zgłoszony do konkursu powinien być wykonany ze świeżego materiału roślinnego, dobranego według tradycji nocy świętojańskiej (kwiaty, gałązki, liście i zioła),
 • estetyka wykonania wianka,
 • niedopuszczalne jest użycie sztucznych kwiatów czy sztucznych i metalowych materiałów.
 1. Postanowienia końcowe.
 • Postanowienia niniejszego regulaminu są podstawą prowadzenia konkursu, a ich wykładnia i interpretacja należy wyłącznie do Organizatora konkursu.
 • Kwestie nie unormowane niniejszym regulaminem, a dotyczące konkursu rozstrzyga Organizator konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursu.

Źródło Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

szesnaście − 13 =