Porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
 2. Przedstawienie porządku obrad LIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 3. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2021 roku oraz protokołu z LIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 12 stycznia 2022 roku.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
 5. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2022 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie i doskonalenie nauczycieli zatrudnionych
  w zespołach szkolno-przedszkolnych, Zespole Przedszkolnym w Tomaszowie Mazowieckim oraz Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków
  w Tomaszowie Mazowieckim.
 7. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr X/97/2015 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
 10. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr II/6/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej i ustalenia jej składu osobowego.
 11. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały Nr XL/288/2021 w sprawie opłat za pobyt dziecka w żłobku utworzonym przez miasto Tomaszów Mazowiecki
 12. Sprawozdanie z realizacji Programu Rozwiązywania Problemów Bezdomności
  i Łagodzenia Jej Skutków na lata 2021-2027, za okres I-XII 2021 roku.
 13. Sprawozdanie z lokalnego programu przeciwdziałania zjawisku bezdomności na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2021 rok.
 14. Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2021 rok.
 15. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za 2021 rok.
 16. Sprawozdania z pracy stałych komisji Rady Miejskiej za 2021 rok.
 17. Przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań zapewniających bezpieczeństwo granic Polski.
 18. Informacji z realizacji uchwał Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego za II półrocze 2021 roku.
 19. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz
  z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
 20. Korespondencja i sprawy różne.
 21. Zamknięcie obrad LIV sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

16 − dziesięć =