Porządek obrad LVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, 26 maja 2022 r.

1. Otwarcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz powitanie zebranych.
2. Przedstawienie porządku obrad LVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
3. Przyjęcie protokołu z LVII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 kwietnia 2022 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku.
5. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w „Budżecie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na rok 2022”.
6. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr LII/392/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na lata 2022 – 2038”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie w formie wkładu niepieniężnego (aportu) do SIM KZN Łódzkie Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim prawa własności nieruchomości położonej w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Szerokiej.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2021.
9. Informacja o działalności Prezydium Rady Miejskiej w okresie między sesjami.
10. Informacja o działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał podjętych na poprzedniej sesji.
11. Korespondencja i sprawy różne. 12. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
12. Zamknięcie obrad LVIII sesji Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

Źródło Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj