W poniedziałek, 7 czerwca 2021 roku, odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Kształcenia Zawodowego, które powstało przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim.

Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku

W pierwszej części uroczystości udział wzięli wyjątkowi goście. Katarzyna Banaszczak – dyrektor ZSP nr 3, powitała między innymi: Mateusza Morawieckiego – Sekretarza Rady Ministrów, Antoniego Macierewicza – Marszałka Seniora IX kadencji Sejmu RP, Annę Milczanowską i Roberta Telusa – posłów na Sejm RP, Zbigniewa Ziembę – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego, Karola Młynarczyka – Wicewojewodę Łódzkiego, Waldemara Flajszera – Łódzkiego Kuratora Oświaty, Tomasza Trzaskacza – dyrektora delegatury Łódzkiego Kuratorium Oświaty w Piotrkowie Trybunalskim, Ewę Wendrowską i Janusza Ciesielskiego – radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marcina Witko – Prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego, Zarząd Powiatu Tomaszowskiego w składzie: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta, Elżbieta Łojszczyk, Michał Czechowicz i Marek Kubiak – członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu,  radnych Rady Powiatu Tomaszowskiego: Leon Karwat, Martyna Wojciechowska. W uroczystości udział wzięli także dyrektorzy tomaszowskich szkół ponadpodstawowych.

Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku

Goście mieli możliwość obejrzeć Centrum Kształcenia Zawodowego, zapoznać się z urządzeniami, jakie znajdują się na terenie placówki. Zrobiło to duże wrażenie na oglądających.

Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku

Premier Mateusz Morawiecki po zwiedzeniu Centrum, odbył konferencję prasową, podczas której powiedział:  

„Szanowni Państwo,  kiedy pięć lat temu sformułowaliśmy naszą strategię rozwoju, to położyliśmy w niej ogromny nacisk na reindustrializację. Takie niełatwe słówko, ale ponowne uprzemysłowienie Polski, polskiej gospodarki. Było wtedy sporo osób, które kwestionowały taką strategię.  Twierdzono, że przecież współczesny trend to usługi,  a wszystkie prostsze funkcje przemysłowe mogą być wykonane  po outsourcingu, czyli  gdzieś w krajach Dalekiego Wschodu. I udowodniliśmy, poprzez naszą strategię, poprzez przyciąganie nowych inwestycji, nowych inwestorów, że nasza strategia ponownego uprzemysłowienia Polski, reindustrializacji, w ramach rewolucji technicznej, której świat teraz podlega, przez którą świat przechodzi, ma ogromny sens.  Po czym to widać? Widać to przede wszystkim po rosnącej liczbie miejsc pracy.  Nigdy w historii Polski nie było tylu osób, które miały pracę, co teraz. To jest wyraźny dowód na to, że nasza strategia działa. Ale zdaliśmy sobie od samego początku sprawę z tego, że  ponowne uprzemysłowienie w ramach nasyconych technologią nowych przemysłów, nowych sektorów,  nowych branż, musi być odpowiednio skorelowane z procesem kształcenia.  Bo właśnie w procesie kształcenia młody człowiek odnajduje często swoje powołanie, swoje pasje, swoją miłość do jakichś technicznych lub innych elementów  całego procesu gospodarczego, w różnych przedsiębiorstwach.  I dlatego od samego początku postawiliśmy na inwestycję w edukację, i to jest też sercem Polskiego Ładu.

Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku

Inwestycje takie jak ta, tutaj w Tomaszowie Mazowieckim,  która w wysokości ponad 20 milionów złotych ma w wielu aspektach służyć młodym ludziom. Co to znaczy w wielu aspektach? Po pierwsze na najnowocześniejszym sprzęcie, w pewnym cyklu kształcenia zawodowego i technicznego, które kiedyś dawno okazywało się, wydawało się przeżytkiem,  a dziś wiemy,  że stanowi podstawę wykształcenia, właśnie technicznego, do kolejnego kroku w ramach supernowoczesnych branż, sektorów, przedsiębiorstw.  których oby w Polsce było jak najwięcej. Pani Dyrektor, która jest tutaj z nami, znakomicie przedstawiła mi  pewne możliwości, nowe inwestycje, łącznie z programowaniem komputerowym, tych maszyn, urządzeń, które później dokonują odpowiednich procesów technicznych.  I ten pewien grzech III Rzeczpospolitej, jakim było odłożenia do lamusa kształcenia zawodowego, kształcenia technicznego,  staramy się w przyspieszonym tempie tutaj nadrobić, skompensować,  bo właśnie wiemy doskonale, że Polska potrzebuje dobrych, mądrych, wykształconych technicznie ludzi, którzy wiedzą,  że tą myśl, a mamy w Polsce duże zdolności do takiego łączenia myśli technicznej, prototypowania i później adaptowania rozwiązań technicznych w procesach produkcyjnych, w procesach gospodarczych.  I mamy tą młodzież, która chce się kształcić, nie chce stąd wyjeżdżać, na zmywak do Londynu. Jest takich ludzi coraz więcej, ba, coraz więcej ludzi wraca,  z tego mitycznego miejsca, gdzieś za granicą, gdzie szukano ziemi obiecanej. Wraca tutaj do Polski i to nie są tysiące ludzi. To już jest ponad sto tysięcy ludzi, dla których w Polskim Ładzie mamy nowe  rozwiązania, żeby wszystkich rodaków, którzy kiedyś musieli pozostać w tragicznych okolicznościach, za naszą wschodnią granicą, a także tych, którzy w ostatnich falach emigracyjnych wyjechali  na zachód,  żeby ich wszystkich przywitać tutaj  z powrotem, a żeby tak było, musimy mieć miejsca pracy, miejsca pracy i jeszcze raz miejsca pracy. Dlatego Polski Ład jest właśnie wielkim programem tworzenia  setek tysięcy, ponad 500 tysięcy nowych miejsc pracy. Takie jest założenie Polskiego Ładu. Miejsc pracy nasyconych polską myślą techniczną, miejsc pracy służącym Polakom, młodym Polakom, którzy odnajdują swoją drogę zawodową, swoją ścieżkę, i spełniają się tutaj w Polsce, To jest nasze podstawowe, absolutnie fundamentalne  założenie.  Dlatego w Polskim Ładzie, który jest kontynuacją Planu Odpowiedzialnego Rozwoju w sensie nadbudowy gospodarczej, będziemy  przekazywać ogromne strumienie środków, tak jak tutaj,  do Tomaszowa Mazowieckiego, do setek innych polskich miast i powiatów,  na kształcenie zawodowe, kształcenie techniczne, które ma być jak najlepiej zrównoleglone, jak najlepiej dostosowane  do potrzeb lokalnych przedsiębiorców, lokalnych branż. różnych branż, takich, jakie tutaj działają, w województwie łódzkim, ale także  są miejsca w Polsce, które się specjalizują, w meblarstwie chociażby, Polska stała się potęgą meblarska, czy  także Łódzkie, jesteśmy potęgą w eksporcie i produkcji sprzętu AGD. 

Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku

I to jest właśnie rdzeń Polskiego Ładu. Nowe miejsca pracy. Oby jak najlepiej płatne miejsca pracy,  Chciałem też z tego miejsca wszystkim podziękować którzy tutaj  w Tomaszowie Mazowieckim się przyczynili do tego dzieła, W pierwszej kolejności panu Marszałkowi Seniorowi Antoniemu Macierewiczowi, pani poseł Annie Milczanowskiej, którzy są tutaj dzisiaj z nami, wszystkim Posłom Ziemi Łódzkiej, Ziemi Piotrkowskiej, którzy zabiegali o to Centrum, a także wiele innych inwestycji,  w obszarze kształcenia zawodowego. A także chciałem podziękować pani minister Marzenie Machałek, która pod kierunkiem ministra Przemysława Czarnka  rekonstruuje, tworzy całe nasze szkolnictwo branżowe,  w wielu miejscach od podstaw, takie, które jest dopasowane jak najlepiej do potrzeb rynku.  wielu branż poszczególnych, które się rozwijają w różnych regionach Polski.  W ramach Polskiego Ładu tam przeznaczamy dodatkowe miliardy złotych,  właśnie na tego typu innowacyjne inwestycje, inwestycje, które mają  z jednej, móc strony służyć młodym ludziom. bo kształcenie może być piękne, ciekawe, dobre, mądre i takie musi być.  a z drugiej strony, służyć polskiemu społeczeństwu, poprzez rozwój polskiej gospodarki, oby jak najszybciej, oby takim, którym tworzymy   nie tylko setki tysięcy miejsc pracy, ale i nawet kolejne miliony miejsc pracy  w następnych dekadach. Myślę, że to jest możliwe, udowodniliśmy, co jest możliwe, w ostatnich kilku latach,  jestem dobrej myśli, że teraz, po pandemii COVID-19, przy zaangażowaniu wielkich środków budżetowych, budżetu Państwa Polskiego, ze wsparciem środków unijnych, ten rozwój gospodarczy będzie  jeszcze lepiej widoczny, a tutaj dbamy o to, poprzez takie Centrum Kształcenia Zawodowego, jak to,  żeby on był jak najlepiej dopasowany do potrzeb rynku.” – podziękował i pochwalił powstanie Centrum Kształcenia Zawodowego w Tomaszowie Mazowieckim Mateusz Morawiecki.

Podczas pierwszej części ksiądz Zygmunt Nitecki, proboszcz parafii  NMP Królowej Polski, poświęcił Centrum Kształcenia Zawodowego.

Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku
Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku
Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku
Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku
Na zdjęciu: zdjęcie z uroczystego otwarcia Centrum Kształcenia Zawodowego przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Tomaszowie Mazowieckim, z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego, które odbyło się 7 czerwca 2021 roku

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

3 × jeden =