We wtorek, 12 lipca 2022 roku, w Piotrkowie Trybunalskim odbyły się międzypowiatowe obchody Święta Policji . Organizatorami uroczystości byli: Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim oraz Komendantów Powiatowych Policji w: Tomaszowie Mazowieckim, Rawie Mazowieckiej, Brzezinach, Opocznie i Komendanta Komendy Powiatowej Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz samorządowych Powiatu Tomaszowskiego i miasta Tomaszowa Mazowieckiego: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego i Krzysztof Kuchta – Przewodniczący Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

„Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim. Tutaj odbywały się dzisiaj uroczystości międzypowiatowe, związane ze Świętem Policji. Wyjątkowa sytuacja, wyjątkowa uroczystość. Przedstawiciele sześciu powiatów brali udział zarówno w wymiarze samej Policji, jak i również władz samorządowych, władz wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich.  To święto to jest ten moment, to jest ten czas podkreślenia wyjątkowej pracy policjantek i policjantów, tych wszystkich, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa, żebyśmy mogli w spokoju żyć, rozwijać się, żebyśmy mogli pracować, żebyśmy funkcjonowali jako samorząd, żebyśmy funkcjonowali jako państwo.  Policjanci na co dzień wykonują bardzo trudną, niebezpieczną pracę. Często ona jest niewidzialna przez mieszkańców, przez ludzi, ale to oni wyprzedzają różne trudne zdarzenia, które mogłyby się pojawić, gdyby nie ich praca. Dzisiaj grupa policjantów została wyróżniona, odznaczona, za swój trud, za męstwo, za te działania, które podejmują na co dzień. Najliczniejszą grupą wyróżnionych policjantów byli przedstawiciele tomaszowskiego garnizonu, z czego się bardzo cieszymy i serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym. To pokazuje, jak dobrze oni wykonują swoją pracę. Kolejna dobra informacja związana z przyszłością, na powrót powstaną komisariaty w Ujeździe i Lubochni. Jestem przekonany, że zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców z gmin położonych w powiecie tomaszowskim. To są bardzo dobre informacje, pokazujące, że Polska stawia na bezpieczeństwo także w wymiarze państwowej Policji. Mówimy często o strażach pożarnych, o wojsku, ale Policja również dostaje odpowiednie dotacje finansowe po to, żebyśmy mogli czuć się coraz bezpieczniej.  Serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy dostąpili zaszczytu związanego z wyróżnieniem za to ich codzienne zaangażowanie w działania związane z naszym bezpieczeństwem. Podziękowania również na rzecz rodzin policjantów, ponieważ jest to praca niezwykle stresująca. Dziękujemy za wyrozumiałość. Drodzy Państwo, nasza Policja rozwija się prawidłowo. Dane, które są przekazywane z roku na rok, pokazują, że w wymiarze powiatu tomaszowskiego jest coraz większa wykrywalność przestępstw, a przestępstw jest coraz mniej. To znaczy, że świadomość kary, która może być wymierzona do danego przestępcy, do osoby, która łamie prawo, działa zapobiegawczo.  Gratuluję, życzę wszystkiego dobrego. Współpraca Samorządu Powiatowego z tomaszowską Policją jest wyjątkowa i wzorowa. Widząc efekty pracy naszej Policji, dwa lata temu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 8 powstała klasa policyjna, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W roku bieżącym liczba chętnych uczniów, którzy chcieliby uczyć się w tej klasie jest wyjątkowo duża. To też pokazuje, że młode pokolenie dzisiaj bardzo chętnie chce uczyć się w klasach o profilach mundurowych.  W tym przypadku mówimy o klasie policyjnej.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, nadinspektor Sławomir Litwin, wręczył policjantom, których praca zasługuje na szczególne wyróżnienie, medale i odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Najliczniejsza grupą odznaczonych stanowili policjanci z Komendy Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim.

„Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim. Tutaj odbywały się dzisiaj uroczystości międzypowiatowe, związane ze Świętem Policji. Wyjątkowa sytuacja, wyjątkowa uroczystość. Przedstawiciele sześciu powiatów brali udział zarówno w wymiarze samej Policji, jak i również władz samorządowych, władz wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich.  To święto to jest ten moment, to jest ten czas podkreślenia wyjątkowej pracy policjantek i policjantów, tych wszystkich, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa, żebyśmy mogli w spokoju żyć, rozwijać się, żebyśmy mogli pracować, żebyśmy funkcjonowali jako samorząd, żebyśmy funkcjonowali jako państwo.  Policjanci na co dzień wykonują bardzo trudną, niebezpieczną pracę. Często ona jest niewidzialna przez mieszkańców, przez ludzi, ale to oni wyprzedzają różne trudne zdarzenia, które mogłyby się pojawić, gdyby nie ich praca. Dzisiaj grupa policjantów została wyróżniona, odznaczona, za swój trud, za męstwo, za te działania, które podejmują na co dzień. Najliczniejszą grupą wyróżnionych policjantów byli przedstawiciele tomaszowskiego garnizonu, z czego się bardzo cieszymy i serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym. To pokazuje, jak dobrze oni wykonują swoją pracę. Kolejna dobra informacja związana z przyszłością, na powrót powstaną komisariaty w Ujeździe i Lubochni. Jestem przekonany, że zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców z gmin położonych w powiecie tomaszowskim. To są bardzo dobre informacje, pokazujące, że Polska stawia na bezpieczeństwo także w wymiarze państwowej Policji. Mówimy często o strażach pożarnych, o wojsku, ale Policja również dostaje odpowiednie dotacje finansowe po to, żebyśmy mogli czuć się coraz bezpieczniej.  Serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy dostąpili zaszczytu związanego z wyróżnieniem za to ich codzienne zaangażowanie w działania związane z naszym bezpieczeństwem. Podziękowania również na rzecz rodzin policjantów, ponieważ jest to praca niezwykle stresująca. Dziękujemy za wyrozumiałość. Drodzy Państwo, nasza Policja rozwija się prawidłowo. Dane, które są przekazywane z roku na rok, pokazują, że w wymiarze powiatu tomaszowskiego jest coraz większa wykrywalność przestępstw, a przestępstw jest coraz mniej. To znaczy, że świadomość kary, która może być wymierzona do danego przestępcy, do osoby, która łamie prawo, działa zapobiegawczo.  Gratuluję, życzę wszystkiego dobrego. Współpraca Samorządu Powiatowego z tomaszowską Policją jest wyjątkowa i wzorowa. Widząc efekty pracy naszej Policji, dwa lata temu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 8 powstała klasa policyjna, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W roku bieżącym liczba chętnych uczniów, którzy chcieliby uczyć się w tej klasie jest wyjątkowo duża. To też pokazuje, że młode pokolenie dzisiaj bardzo chętnie chce uczyć się w klasach o profilach mundurowych.  W tym przypadku mówimy o klasie policyjnej.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

„Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj w Piotrkowie Trybunalskim. Tutaj odbywały się dzisiaj uroczystości międzypowiatowe, związane ze Świętem Policji. Wyjątkowa sytuacja, wyjątkowa uroczystość. Przedstawiciele sześciu powiatów brali udział zarówno w wymiarze samej Policji, jak i również władz samorządowych, władz wojewódzkich, a nawet ogólnopolskich.

Na zdjęciu: uczestnicy międzypowiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim we wtorek, 12 lipca 2022 roku,

To święto to jest ten moment, to jest ten czas podkreślenia wyjątkowej pracy policjantek i policjantów, tych wszystkich, którzy stoją na straży naszego bezpieczeństwa, żebyśmy mogli w spokoju żyć, rozwijać się, żebyśmy mogli pracować, żebyśmy funkcjonowali jako samorząd, żebyśmy funkcjonowali jako państwo.

Na zdjęciu: uczestnicy międzypowiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim we wtorek, 12 lipca 2022 roku,

Policjanci na co dzień wykonują bardzo trudną, niebezpieczną pracę. Często ona jest niewidzialna przez mieszkańców, przez ludzi, ale to oni wyprzedzają różne trudne zdarzenia, które mogłyby się pojawić, gdyby nie ich praca. Dzisiaj grupa policjantów została wyróżniona, odznaczona, za swój trud, za męstwo, za te działania, które podejmują na co dzień. Najliczniejszą grupą wyróżnionych policjantów byli przedstawiciele tomaszowskiego garnizonu, z czego się bardzo cieszymy i serdecznie gratulujemy wszystkim wyróżnionym. To pokazuje, jak dobrze oni wykonują swoją pracę.

Na zdjęciu: uczestnicy międzypowiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim we wtorek, 12 lipca 2022 roku,

Kolejna dobra informacja związana z przyszłością, na powrót powstaną komisariaty w Ujeździe i Lubochni. Jestem przekonany, że zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców z gmin położonych w powiecie tomaszowskim. To są bardzo dobre informacje, pokazujące, że Polska stawia na bezpieczeństwo także w wymiarze państwowej Policji. Mówimy często o strażach pożarnych, o wojsku, ale Policja również dostaje odpowiednie dotacje finansowe po to, żebyśmy mogli czuć się coraz bezpieczniej.

Na zdjęciu: uczestnicy międzypowiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim we wtorek, 12 lipca 2022 roku,

Serdecznie gratuluję tym wszystkim, którzy dostąpili zaszczytu związanego z wyróżnieniem za to ich codzienne zaangażowanie w działania związane z naszym bezpieczeństwem. Podziękowania również na rzecz rodzin policjantów, ponieważ jest to praca niezwykle stresująca. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Drodzy Państwo, nasza Policja rozwija się prawidłowo. Dane, które są przekazywane z roku na rok, pokazują, że w wymiarze powiatu tomaszowskiego jest coraz większa wykrywalność przestępstw, a przestępstw jest coraz mniej. To znaczy, że świadomość kary, która może być wymierzona do danego przestępcy, do osoby, która łamie prawo, działa zapobiegawczo.  Gratuluję, życzę wszystkiego dobrego. Współpraca Samorządu Powiatowego z tomaszowską Policją jest wyjątkowa i wzorowa.

Na zdjęciu: uczestnicy międzypowiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim we wtorek, 12 lipca 2022 roku,

Widząc efekty pracy naszej Policji, dwa lata temu w Zespole Szkół Ponadpodstawowych numer 8 powstała klasa policyjna, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W roku bieżącym liczba chętnych uczniów, którzy chcieliby uczyć się w tej klasie jest wyjątkowo duża. To też pokazuje, że młode pokolenie dzisiaj bardzo chętnie chce uczyć się w klasach o profilach mundurowych.  W tym przypadku mówimy o klasie policyjnej.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: uczestnicy międzypowiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim we wtorek, 12 lipca 2022 roku,
Na zdjęciu: uczestnicy międzypowiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim we wtorek, 12 lipca 2022 roku,
Na zdjęciu: uczestnicy międzypowiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim we wtorek, 12 lipca 2022 roku,
Na zdjęciu: uczestnicy międzypowiatowych obchodów Święta Policji, które odbyły się w Piotrkowie Trybunalskim we wtorek, 12 lipca 2022 roku,

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj