Prezydent Marcin Witko z okazji Dnia Edukacji Narodowej uhonorował nagrodami wyróżniających się nauczycieli i dyrektorów szkół oraz złożył życzenia i podziękowania wszystkim pracownikom oświaty. Uroczystość odbyła się 14 października w MCK „Tkacz” w gronie pracowników przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, samorządowców i władz oświatowych. Nauczycielom i dyrektorom wręczono także odznaczenia i medale (nagrody łódzkiego kuratora oświaty zostaną wręczone 19 października).

Część artystyczną wypełnił recital w wykonaniu Młodzieży ze Studia Piosenki Miejskiego Centrum Kultury w Tomaszowie Mazowieckim.

Nagrodami prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego uhonorowani zostali wyróżniający się dyrektorzy i nauczyciele:

– Kamilla Madzio, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

– Ewa Goździk-Szczepańska, p.o. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2;

– Ewa Służewska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4;

– Justyna Kubiak, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5;

– Ewa Brzezińska, p.o. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6;

– Aneta Jarząbek, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7;

– Lucyna Siudzińska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 10;

– Jolanta Gawłowska, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1;

– Magdalena Kowalczyk, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7;

– Anna Nowak, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków;

– Sylwia Babicka-Lenarczyk, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 13 – Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;

– Aneta Link, język polski, Szkoła Podstawowa nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;

– Anna Szklarczyk, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przedszkole nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2;

– Małgorzata Solińska, wychowanie przedszkolne, Przedszkole nr 9 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3;

– Anna Ciszewska, wychowanie fizyczne, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;

– Elżbieta Adamska, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;

– Małgorzata Baryś, wychowawca świetlicy, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Aleksandra Kamińskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;

– Aneta Fijałkowska, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, Przedszkole nr 20 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 4;

– Anna Florczyk, geografia, wychowawca świetlica, Szkoła Podstawowa nr 8 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5;

– Olga Górska, historia z wojskowością, Szkoła Podstawowa nr 14 im. Orła Białego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6;

– Olga Kozar, język niemiecki, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 11 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7;

– Joanna Piechna, język polski, Szkoła Podstawowa nr 6 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8;

– Justyna Przyborek, język polski, logopeda, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9;

– Małgorzata Zysiak, język angielski, oligofrenopedagog, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10;

– Marcin Rybak, religia, Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Piłsudskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10;

– Mirosława Mastalerz, edukacja wczesnoszkolna, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków;

– Jerzy Wolaniuk, biologia, przyroda, Szkoła Podstawowa nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków.

Za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze uhonorowani zostali:

Srebrnym Krzyżem Zasługi:

– Ewa Brzezińska – p.o. dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6.

Medalem Złotym za długoletnia służbę:

– Elżbieta Kruk – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków.

Medalem Srebrnym za długoletnia służbę:

– Aneta Jarząbek – dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7;

– Izabela Chaber – nauczyciel biologii, przyrody i wychowania do życia w rodzinie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7;

– Mirosława Mastalerz – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 10 im. Tomaszowskich Olimpijczyków.

Medalem Brązowym za długoletnią służbę:

– Tomasz Migała – do 2020 r. dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w Tomaszowie Mazowieckim, a obecnie z-ca dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UM w Tomaszowie Mazowieckim;

– Kamila Agnieszka Wójcik – nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 7.

Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty:

– Regina Kwapisz – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1;

– Marzena Głowa – nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2.

Gratulujemy!

Źródło Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj