11 stycznia 2022 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 150 funkcjonariuszy, w tym 93 policjantów i 57 policjantek. Z tej grupy 3 kobiety i 1 mężczyzna służbę będą pełnili w KPP Tomaszów Mazowiecki. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 7 marca 2022 roku.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina w uroczystości udział wzięli Pierwszy Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Jarosław Olbrychowski i Wiceprezes Zarządu Józef Kuczka.

Rotę ślubowania za nadinspektorem Sławomirem Litwinem wypowiedzieli nowo przyjęci funkcjonariusze:

„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej.”

Ślubujący tego dnia policjanci zostali do służby przyjęci z dniem 30 grudnia 2021 roku. Łącznie w ubiegłym roku wpłynęło blisko 1100 podań o przyjęcie do służby, z których przyjęto 572 policjantów. Po  odbyciu szkolenia podstawowego rozpoczną oni służbę w jednostkach policji naszego garnizonu, w tym 3 policjantki i 1 policjant w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim. Na dzień 1 stycznia 2022 roku w garnizonie łódzkim zatrudnionych było 6056 policjantów. Na cały rok 2022 zaplanowano pięć terminów przyjęć do służby, tj:

–  7 marca,

–  14 czerwca,

–  2 sierpnia,

–  19 września,

–  29 grudnia.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę Policji w społeczeństwie w tych szczególnie trudnych czasach. Pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie. Głos zabrali także zaproszeni goście: Pierwszy Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła.

Po uroczystości Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła przekazał kluczyki od dwóch pojazdów typu quad na ręce naczelnika wydziału KWP w Łodzi oraz dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi. 

Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

asp.sztab. Radosław Gwis

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj