W niedzielę, 26 września 2021 roku, w Łodzi odbyły się uroczystości związane z 40 rocznicą zarejestrowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego.

Udział w uroczystościach, na zaproszenie organizatorów, wziął Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego oraz Włodzimierz Justyna – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego.

Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną w Archikatedrze Łódzkiej, w której udział wzięli również: Ryszard Bartosik – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Telus – poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa oraz przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, dyrektor Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodzi, Rafał Ambrozik – senator RP, Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, Piotr Adamczyk – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Po mszy uczestnicy uroczystości złożyli wieńce i wiązanki biało-czerwonych kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II. Delegacja powiatu tomaszowskiego, z Mariuszem Węgrzynowskim na czele, także złożyła kwiaty.

Na zdjęciu: od lewej: Ryszard Bartosik - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku

Następnie w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi uczestnicy obchodów wzięli udział w konferencji z okazji 40-lecia NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego. Historię powstania 40 lat temu Związku omówił dr Sebastian Pilarski – naczelnik Biura Badań Historycznych  oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w  Łodzi. Wręczone zostały również odznaczenia związkowe oraz Odznaki Zasłużony dla Rolnictwa.

Na zakończenie konferencji wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy” z Łowicza.

Na zdjęciu: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego z artystami Zespołu Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku

„Drodzy Państwo, czterdziesta rocznica od momentu założenia Związku Zawodowego „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Bardzo ważne wydarzenie, przypominające przede wszystkim tych wszystkich, którzy na początku  podjęli trud powstania takiego Związku w ciężkich czasach PRL-owskich.  W czasach, kiedy rolnicy indywidualni byli traktowani inaczej niż ci, którzy pracowali w PGR-ach, w różnego rodzaju innych grupowych instytucjach. To, co najważniejsze, rolnicy pragnęli i pragną cały czas, utrzymać ziemię w rękach Polaków, żeby ta ziemia żywiła Polaków, żeby żywiła w sposób racjonalny, żeby dla wszystkich starczyło chleba, żeby dla wszystkich Polaków starczyło produktów. Ten dzień dzisiejszy, przypominający to wszystko, co wiąże się z pracą Związku, również wiąże się z ludźmi, z tym, czym na co dzień się zajmują, o co dbają, o co walczą, bo tutaj trzeba podkreślić, że ci związkowcy dalej upominają się o pewne prawa, aczkolwiek mówią, że w dniu dzisiejszym ich sytuacja jest najlepsza od dziesiątek lat, podkreślali wielokrotnie. Ale trzeba się integrować, trzeba rozmawiać, trzeba wspólnie przebywać,  trzeba wspólnie, tak jak w dniu dzisiejszym, rozpoczynać takie spotkania mszą świętą w Archikatedrze Łódzkiej. czyli modlić się do Pana Boga, prosić Go o to, żeby zsyłał łaski dla rolników, dla nas wszystkich, żebyśmy mogli wspólnie pracować na rzecz  naszej ukochanej ojczyzny. Wiele wspomnień w dniu dzisiejszym wybrzmiało z racji tego, jakże wspaniałego jubileuszu. Wiele również wątków przywróconych, związanych z tym, jak było ciężko na początku lat 80-tych, gdzie blokowano tych wszystkich, którzy upominali się o to, co nasze, o to, co polskie i chcieli, żeby rolnictwo indywidualne, rolnictwo polskie, było na jak najwyższym poziomie.

Na zdjęciu: delegacja powiatu tomaszowskiego z Mariuszem Węgrzynowskim, Starostą Powiatu Tomaszowskiego na czele, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku

Dzisiaj, po 40 latach, widzimy dużą zmianę w naszym rolnictwie, wiele maszyn, które zasilają gospodarstwa rolne, wielu rolników, którzy na co dzień specjalizują się w różnego rodzaju kwestiach związanych z tym, jak jeszcze można lepiej, efektywniej zadbać o to wszystko, co związane jest z rolnictwem, sadownictwem, ogrodnictwem. O tym trzeba pamiętać, że to jest podobna branża, żeby można było odnosić sukcesy nie tylko tutaj w kraju, ale również na arenie międzynarodowej. Słyszymy, że eksport towarów od polskich rolników, rośnie. To znaczy, państwa europejskie, mieszkańcy państw europejskich, mieszkańcy na całym świecie, doceniają wartość tych produktów, które tutaj, na tej naszej ziemi są produkowane. To buduje, to daje szansę, nadzieję na przyszłość, że polskie rolnictwo będzie w stanie konkurować z innymi państwami, będzie w stanie konkurować z rolnikami z innych państw całego świata, ale też może i wieść prym.

Na zdjęciu: delegacja powiatu tomaszowskiego z Mariuszem Węgrzynowskim, Starostą Powiatu Tomaszowskiego na czele, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku

Drodzy Państwo, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim rolnikom, za ich pracę, za ich trud, za te działania na rzecz polskiego rolnictwa, za to, że pomimo tego, że to jest ciężka praca, oni są wierni polskiej roli, oni są wierni Polsce, chcą współpracować ze wszystkimi Polakami, ze wszystkimi mieszkańcami naszego kraju. Serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że w kolejnych miesiącach, latach, będziemy słyszeli o tym, jak nasze rolnictwo się rozwija, jak staje się coraz silniejsze, coraz bardziej efektywne, a po nasze produkty przychodzą zamówienia ze wszystkich państw świata. Życzę wszystkiego najlepszego, dziękuję za to, co do tej pory zrobiliście, Szczęść Boże na kolejne lata.” – podziękował rolnikom Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od lewej: Marcin Baranowski – Starosta Powiatu Opoczyńskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Marcin Kosiorek – Starosta Powiatu Łowickiego, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku

„Spotykamy się na jubileuszu, 40-ym jubileuszu „Solidarności”,  Związku, który powstał po to, aby walczyć o wolność, o godność rolników. Udało się go zarejestrować w 1981 roku. Na krótko wówczas, ale miał duży wkład w obronę polskiego rolnictwa, godności polskiego rolnika, i mamy tutaj do czynienia z nieocenionym wkładem działaczy „Solidarności” w odzyskanie wolności. Dziś „Solidarność” rolnicza troszczy się o bieżące sprawy rolników, mieszkańców wsi. Jesteśmy w strukturach Unii Europejskiej, Mamy wspólną politykę rolną, ale przecież problemów na wsi nie brakuje, Wypada dziś podziękować działaczom „Solidarności” rolniczej  i za tamtą walkę, ale i za dzisiejszą troskę, i za dzisiejsze działania na rzecz wsi i rolników. Ja chcę podkreślić, że zawsze są to działania merytoryczne, opierające się na mocnych podstawach merytorycznych,  tak, żeby znajdować jak najlepsze rozwiązania w poszczególnych sprawach dotyczących rolnictwa. Warto wspomnieć, że nieoceniony wkład „Solidarność” rolnicza miała  w obronę polskiej ziemi, i przed 40-oma latami, wtedy, kiedy broniono własności prywatnej, ale i w ostatnich czasach, kiedy  doprowadziliśmy w roku 2015-ym, do uchwalenia ustawy, która  chroniła i chroni nadal polską ziemię przed wykupem przez obcy kapitał.” – powiedział Ryszard Bartosik – sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na zdjęciu: delegacja powiatu tomaszowskiego z Mariuszem Węgrzynowskim, Starostą Powiatu Tomaszowskiego na czele, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: delegacja powiatu tomaszowskiego z Mariuszem Węgrzynowskim, Starostą Powiatu Tomaszowskiego na czele, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: Zespół Pieśni i Tańca „Blichowiacy”, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: Robert Telus – poseł na Sejm RP, przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa oraz przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: Ryszard Bartosik - sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: dr Sebastian Pilarski - naczelnik Biura Badań Historycznych  oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w  Łodzi, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, dyrektor Krajowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łodzi, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: Rafał Ambrozik – senator RP, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: Karol Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: Piotr Adamczyk – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, składa kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II w Łodzi, podczas obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku
Na zdjęciu: uczestnicy obchodów 40-lecia utworzenia NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Województwa Łódzkiego, które odbyły się w Łodzi, w niedzielę, 26 września 2021 roku

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dziewiętnaście − dwa =