INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI o naborze wniosków na wykonanie podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej z udziałem dofinasowania w formie dotacji z Programu Priorytetowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ogłasza szósty nabór wniosków o podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki z dofinansowaniem w formie dotacji w ramach realizacji Programu Priorytetowego WFOŚiGW w Łodzi.

1. Rodzaj zadania

Budowa podłączeń do zbiorczej kanalizacji sanitarnej wybudowanej w mieście Tomaszów Mazowiecki nieruchomości zabudowanych budynkami, które są użytkowane w chwili składania wniosku.

2. Uprawnieni wnioskodawcy

Uprawnionymi do składania wniosków są właściciele lub użytkownicy wieczyści danych nieruchomości zabudowanych budynkami, które będą podłączane do kanalizacji sanitarnej, posiadający prawo do dysponowania podłączanymi nieruchomościami. Uczestnikiem Programu może być tylko osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej w budynku mieszkalnym, który będzie podłączony do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

3. Wartość udziałów we wnioskowanym przedsięwzięciu

Uczestnik Programu może skorzystać z dofinansowania w formie dotacji na wykonanie jednego podłączenia budynku do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej w wysokości:
a) do 70% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

b) którego jednostkowy koszt kwalifikowany efektu ekologicznego nie może przekroczyć kwoty 2.500,00 zł netto/1 RLM.

4. Termin i miejsce składania wniosków o udzielenie dofinansowania

– od dnia 01.02.2022 r. do dnia 31.03.2022 r.
Poniedziałek – Piątek: 08.00 – 15.00 Siedziba ZGW-K ul. Kępa 19, pok. nr 4, 5.

Wzór wniosku oraz regulamin dotyczący wykonania i warunków finansowania podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej jest dostępny w siedzibie Spółki przy ul. Kępa 19 w Tomaszowie Mazowieckim.

Źródło Zakład Gospodarki Wodnokanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

osiemnaście + 4 =