We wtorek, 14 września 2021 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały podpisane umowy na realizację dwóch zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka  na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola – Brzozów  na odcinku 990 m. W drodze przetargów wyłoniony został wykonawca. Oba zadania zrealizuje Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe KAMI Katarzyna Kmita z Włoszczowy.

Wartość pierwszego zadania to kwota 629 000 złotych, a drugiego 792 700 złotych, z czego 404 250 złotych, to pomoc finansowa Gminy Czerniewice.

Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, powitał uczestników konferencji: Leszka Ogórka – Wicestarostę Powiatu Tomaszowskiego, Michała Czechowicza – członka Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leona Karwata – przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Grzegorza Glimasińskiego – przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Włodzimierza Justynę – przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Elżbietę Rudzką – dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych i Katarzynę Kmitę – właściciela Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI – wykonawcę obu zadań.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.

„Witam Państwa bardzo serdecznie na tej dzisiejszej konferencji prasowej, która jest poświęcona modernizacji kolejnych dróg powiatowych  na terenie powiatu tomaszowskiego. W tym przypadku mówimy o drogach na terenie gminy Rzeczyca i gminy Czerniewice. Tak jak wcześniej przekazaliśmy Państwu dobre informacje i bardzo dobre, to jest to ciąg dalszy tych informacji, Proszę Państwa, bardzo cieszymy się, że dochodzi do skutku realizacja tych założeń, które przyjęliśmy w budżecie powiatu na rok 2021. I to, co jest ważne, przetargi zostały rozstrzygnięte. Dzisiaj będziemy świadkami podpisania stosownych umów, na dwa przetargi, dotyczący gminy Rzeczyca. Jest to miejscowość Bartoszówka, Wielkość zadania, to jest na poziomie prawie 700 tysięcy złotych. I mówimy również o gminie Czerniewice, Tutaj wielkość zadania, prawie 800 tysięcy złotych,  a to, co jest też ważne, na terenie gminy Rzeczyca, jest realizowane zadanie, w Roszkowej Woli, na poziomie miliona dwustu tysięcy złotych. Proszę Państwa, jest nam bardzo miło przekazywać takie informacje.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.

„Proszę Państwa, zadanie pierwsze w miejscowości Bartoszówka, będzie polegało na  kontynuacji już wcześniej rozpoczętej przebudowy, a mianowicie będzie rozebrana stara konstrukcja jezdni, a następnie zostanie wykorytowana, Zostanie wykonana podbudowa z kruszywa łamanego, a także wybudowany zostanie kanał technologiczny, Zostaną wybudowane także zjazdy indywidualne, a także zostaną wybudowane przepusty pod zjazdami do poszczególnych posesji. Zostanie odmulony rów. Proszę Państwa, zadanie to będzie realizowała pani Katarzyna Kmita  z miejscowości Włoszczowa.  Natomiast następne zadanie będzie realizowała też ta sama Firma w miejscowości Czerniewice. Zadanie to ma troszeczkę inny zakres prac, mianowicie jest częściowo zdjęty nakład na istniejącej jezdni,  a następnie jest część korytowana, i zostanie wybudowana podbudowa, warstwy ścieralne, a także zostanie wybudowane na obydwu jezdniach nowoczesne oznakowanie, zarówno poziome, jak i pionowe. Proszę Państwa, te inwestycje przyczynią się do komfortu i bezpieczeństwa  osób, korzystających z tych dróg. Cieszymy się bardzo, że w niektórych tych zadaniach,  chociażby jak to zadanie w miejscowości Czerniewice, jest dofinansowane z Urzędu Gminy Czerniewice.” – omówił zakres prac, jaki zostanie wykonany w miejscowości Bartoszówka i Czerniewice – Mała Wola – Brzozów, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej: Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.

„Ja już nie będę mówił o tych aspektach technicznych, o których powiedział pan Wicestarosta, Dopowiem tylko o tym remontowanym odcinku Czerniewice – Mała Wola – Brzozów. Jest to kontynuacja zapoczątkowana przez ten Zarząd. Pierwszy fragment w Annowie, jeszcze w poprzedniej kadencji był przygotowany. W zeszłym roku też, przy bardzo dużym udziale Wójta, pana Andrzeja Bednarka,  z gminy Czerniewice, wykonaliśmy odcinek w miejscowości Mała Wola, do granic kolejnej miejscowości, a mianowicie Dzielnica. Natomiast teraz będziemy łączyli te dwa fragmenty, wzdłuż ściany Lasów Państwowych. Będzie to odcinek kilometrowy, który połączy już miejscowość Czerniewice, poprzez Annów, Małą Wolę, do Dzielnicy, tak że będziemy posuwać się do granic gminy Rzeczyca, żeby w najbliższym czasie ten komfort przejazdu kierowców był jeszcze lepszy, żeby była to dobra komunikacja pomiędzy tymi dwoma gminami, tym bardziej, że ruch jest coraz większy na tym odcinku, więc myślę, tak jak pan Wicestarosta powiedział, przyczyni się to do zwiększenia komfortu i przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowników dróg.” – powiedział Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej: Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.

Umowy podpisały Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Katarzyna Kmita – właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego KAMI. Katarzyna Kmita obiecała, że prace zostaną wykonane rzetelnie i w terminie.

Na zdjęciu: od prawej: Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.

Podstawowym zakresem inwestycji w Bartoszówce polegającym na przebudowie drogi jest:

– rozbiórka elementów drogi kolidujących z wykonywaniem robót,

– zasadnicze roboty ziemne (korytowanie, wykonanie nasypów),

– wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

– wbudowanie nawierzchni bitumicznych,

– umocnienie poboczy kruszywem łamanym,

– przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych wraz z przepustami,

– odmulenie istniejących rowów przydrożnych,

– budowa kanału technologicznego,

– wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Na zdjęciu: od prawej: Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.

Podstawowym zakresem inwestycji polegającym na przebudowie drogi jest:

– rozbiórka elementów drogi kolidujących z wykonywaniem robót,

– frezowanie pełnej konstrukcji jezdni na poszerzeniu,

– wykonanie pełnej konstrukcji jezdni na poszerzeniu,

– wbudowanie warstwy wyrównawczej ścieralnej,

– wyrównanie  istniejących poboczy gruntowych z utwardzeniem ich kruszywem,

– przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych,

– budowa kanału technologicznego.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.
Na zdjęciu: od prawej: Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.
Na zdjęciu: od prawej: Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.
Na zdjęciu: od prawej: Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.
Na zdjęciu: od prawej: Włodzimierz Justyna – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.
Na zdjęciu: od prawej: Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.
Na zdjęciu: od prawej: Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Michał Czechowicz – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.
Na zdjęciu: od prawej: Katarzyna Kmita - właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo–Usługowego KAMI, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.
Na zdjęciu: od prawej: Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Grzegorz Glimasiński – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Transportu, Leon Karwat – przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej, na której podpisane zostały umowy z wykonawcą, Firmą KAMI, na realizację zadań: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka na odcinku 450 m i zadania: Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów na odcinku 990 m.
Na zdjęciu: baner zadania Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E w miejscowości Bartoszówka. Wartość zadania; 629 000 zł.
Na zdjęciu: baner zadania Przebudowa układu komunikacyjnego w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogi powiatowej nr 4306E Czerniewice – Mała Wola - Brzozów Wartość zadania; 792 700 zł, w tym Gmina Czerniewice 404 250 złotych

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

siedem + piętnaście =