W piątek, 5 marca 2021 roku, w Zespole Szkół i Placówek Województwa Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyło się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzustowie.

Wartość projektu wynosi 2 miliony 336 tysięcy złotych, a wartość dofinansowania, to 1 milion 522 tysiące złotych.

Realizacja zadania przewiduje między innymi panele fotowoltaiczne, pompę ciepła i niezbędną infrastruktura techniczną.

Urząd Marszałkowski reprezentował Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego. Towarzyszyli mu: Ewa Wendrowska – radna Sejmiku Województwa Łódzkiego i Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego i dyrektor KOWR. Obecni byli także Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego. 

Gminę Inowłódz reprezentował Bogdan Kącki – Wójt Gminy.

„Samorząd Województwa Łódzkiego po raz kolejny  wspiera samorządy lokalne. W tym przypadku mówimy o inwestycji, która będzie realizowana w gminie Inowłódz.

 To termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej. Nie tylko termomodernizację,  bo także kompleksowe działania, polegające na tym, iż w tym budynku będzie pompa ciepła, będzie konieczna infrastruktura techniczna.

W Brzustowie obiekt użyteczności publicznej zyska nowy kształt, nowy wymiar, nową perspektywę. Kto na tym skorzysta? Przede wszystkim mieszkańcy gminy Inowłódz, ale przecież wszyscy mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, którzy w różnym stopniu, zarówno z gminą Inowłódz,  jak i z samym Brzustowem są w różny sposób związani. Nie ma wątpliwości, że inwestycje w termomodernizację w efekcie przekładają się na efekt korzystny dla nas wszystkich. Będziemy oddychali lepszym jakościowo powietrzem, bo taki docelowy cel chcemy osiągnąć. Nie ma wątpliwości, że zaangażowanie zarówno miejscowych włodarzy,  włodarzy powiatu tomaszowskiego, jak i radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego, przynosi efekty w postaci inwestycji, które pojawiają się nie tylko w aglomeracji łódzkiej, ale również w obszarach pozaaglomeracyjnych, czy to będzie powiat opoczyński, tomaszowski,  piotrkowski, kutnowski czy każdy inny obszar, każdy inny subregion naszego województwa.

Kwota, którą przekażemy tym razem to w efekcie całego zadania ponad 2 miliony złotych,

 a kwota dotacyjna to ponad półtora miliona złotych. O tyle budżet gminy Inowłódz wzbogaci się,  mając możliwości realizowania tego zadania.” – powiedział Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

„Każda forma dotacji, która spływa na teren powiatu tomaszowskiego jest czymś ważnym, czymś wyjątkowym, co budzi naszą radość, zadowolenie, że nasz powiat będzie się zmieniał tak jak dotychczas  i będzie to widoczne sposób zauważone dla mieszkańców naszego powiatu.

Dzisiaj dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ponad półtora miliona złotych na termomodernizację budynku szkoły w miejscowości Brzustów gmina Inowłódz.

 Bardzo się cieszymy z tej dobrej, bardzo dobrej współpracy na poziomie gminy, na poziomie powiatu, na poziomie województwa. To jest ważne, że Urząd Marszałkowski dostrzega również te mniejsze ośrodki społeczności lokalnej i taką dzisiaj potężną kwotę,  już będziemy za chwilę mogli widzieć w realizacji, tego, jakże ważnego problemu,  który jest w danej gminie.

Gratuluję bardzo serdecznie panu Wójtowi Bogdanowi Kąckiemu. Jest to, myślę, naprawdę znaczący sukces. Staramy się wspomagać wszystkie projekty,  które dotyczą poszczególnych gmin naszego powiatu, mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

To jest ważne, że dzisiaj widzimy taki pokaźny strumień pieniędzy, który został skierowany do poszczególnych gmin, do zarówno Wójtów,  Prezydenta miasta, do Starostwa, ale też i do takich lokalnych organizacji, które dzięki temu mogą prężnie działać.

Serdeczne podziękowania na ręce pana Marszałka Ziemby, który dzisiaj tę umowę odnośnie dotacji podpisywał z panem Wójtem,  Bogdanem Kąckim, za to, że dostrzegają te ważne zadania. Liczymy, że w kolejnych tygodniach i miesiącach podobne informacje,  takie dobre informacje będziemy mogli tutaj Państwo przekazać i pokazać, że to, co dzieje się na terenie naszego powiatu jest czymś pozytywnym i wiąże się z takim prawidłowo zrównoważonym

 rozwojem na terenie całego powiatu.” – pogratulował dofinansowania Wójtowi Gminy Inowłódz, Bogdanowi Kąckiemu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

„Cieszę się, że kolejny obiekt na terenie gminy Inowłódz poddany jest głębokiej termomodernizacji,  dzięki czemu będziemy mogli jeszcze bardziej pokazywać gminę

jako przyjazną środowisku, turystyczną i to z tych podstawowych obiektów, czyli szkoły, Ośrodek Zdrowia, będą dzięki środkom z Urzędu Marszałkowskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, będą poddane termomodernizacji, tak że bardzo dziękuję władzom Województwa Łódzkiego za umożliwienie przeprowadzenia tej inwestycji, bo na pewno bez tych środków pomocowych taka realizacja byłaby uniemożliwiona.” – podziękował Bogdan Kącki.

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj