Projekt  Akademii Zdrowia: „Twój nowy start” realizowany jest przez Akademię Zdrowia Izabela Łajs.
Biuro projektu: ul. Kilińskiego 121, 90-205 Łódź.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Projekt realizowany jest na terenie województwa łódzkiego w okresie 01.10.2020 – 31.05.2022.
Celem projektu jest podniesienie kompetencji społeczno- zawodowych 60 osób (36 K, 24 M) w wieku aktywności zawodowej 18-64 lata zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej zamieszkałych na terenie woj. łódzkiego poprzez udział w kompleksowym i zindywidualizowanym wsparciu zawierającym instrumenty aktywizacji społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej i zawodowej przeprowadzonym w terminie 01.10.2020-31.05.2022r.
W ramach projektu proponujemy:
• Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej oraz warsztaty
• Indywidualne poradnictwo psychologiczne i specjalistyczne
• Szkolenia zawodowe
• Pośrednictwo pracy
• Stypendium szkoleniowe
• Zwrot kosztów dojazdu
• Catering podczas szkolenia
• 3 miesięczny płatny staż

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj