W poniedziałek, 17 maja 2021 roku, w Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, podczas której odbyło się przekazanie placu budowy wykonawcy, na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”.

Udział w konferencji wzięli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, Edmund Król i Włodzimierz Justyna – radni Rady Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim i Mariusz Gładki – dyrektor Firmy, która wygrała przetarg i będzie realizowała zadanie – Przedsiębiorstwa Robót Drogowo- Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim.

Na zdjęciu: od prawej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Gładki – dyrektor w Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, podczas konferencji prasowej w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy przekazaniu placu budowy wykonawcy, Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”

Wartość zadania to kwota prawie 4 miliony złotych (3 955 868,39 zł),

dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych – 3 164 694 zł,

wkład własny powiatu – 491 174,39 zł,

udział Gminy Tomaszów Mazowiecki – 400 000 zł. 

Na zdjęciu: od prawej: Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Gładki – dyrektor w Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, podczas konferencji prasowej w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy przekazaniu placu budowy wykonawcy, Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”

Planuje się przebudowę drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice ul. Główna na długości 2,26 km od ul. Tomanka do ul. Zielonej  w ramach której zostaną wykonane roboty w następującym zakresie: nawierzchnia jezdni zostanie poszerzona do szerokości6,5 m, skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi zostaną przebudowane, konstrukcja jezdni zostanie przebudowana w pełnym jej przekroju poprzecznym. Istniejący ciąg pieszo-rowerowy zlokalizowany po lewej stronie pozostanie bez zmian a po prawej stronie w obrębie instytucji publicznych zostaną wybudowane chodniki i miejsca postojowe. W ramach zadania planuje się utworzenie zatok autobusowych. Nawierzchnie zjazdów do posesji zabudowanych zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej. Zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe. 

Na zdjęciu: od prawej: Włodzimierz Justyna – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, z tyłu - Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy przekazaniu placu budowy wykonawcy, Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”

Inwestycja będzie finansowana ze środków przyznanych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych oraz Powiatu Tomaszowskiego.

„Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa, poświęcona przebudowie drogi w miejscowości Smardzewice. Ponad 2 km drogi, która będzie w pełni zmodernizowana. To remont wyczekiwany przez lata, zarówno przez mieszkańców miejscowości Smardzewice, ale ja myślę, że także przez mieszkańców powiatu tomaszowskiego. To newralgiczna część powiatu, newralgiczna część gminy Tomaszów Mazowiecki. Udało się, proszę Państwa, pozyskać dofinansowanie rządowe na poziomie 80%, oczywiście wkład własny powiatu tomaszowskiego, ale też pomoc finansowa Wójta Gminy Tomaszów Mazowiecki. To wszystko to są bardzo ważne elementy dobrej współpracy, które dają w konsekwencji możliwość podjęcia, właśnie takich inwestycji. Całość projektu zamyka się w kwocie 4 milionów złotych. To są naprawdę duże pieniądze. Cieszymy się, że od dnia dzisiejszego ta przebudowa będzie mogła ruszyć i poprawi na pewno bezpieczeństwo jazdy dla tych wszystkich kierowców, którzy na co dzień przemierzają tą drogę, jadąc do pracy, jadąc do swoich własnych domów. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Dziękuję panu Wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu i w sposób szczególny dziękuję Marszałkowi Seniorowi panu Antoniemu Macierewiczowi. Proszę Państwa, kolejna inwestycja w krótkim czasie, która została podjęta przez powiat tomaszowski.

 Mam taką głęboką nadzieję że w niedługim czasie będę mógł przekazywać Państwu dalsze dobre informacje z tym wszystkim, co wiąże się, jeżeli chodzi o modernizację dróg, ale także inne inwestycje, które są prowadzone przez powiat tomaszowski.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej: Włodzimierz Justyna – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Edmund Król – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, z tyłu - Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy przekazaniu placu budowy wykonawcy, Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”

„Szanowni Państwo, jestem radnym ze Smardzewic. Mieszkam tam od urodzenia. Tak jak już wspomniałem wcześniej, przez wiele kadencji, przez kilka kadencji, cały czas mój największy cel, to była właśnie przebudowa tej drogi. Codziennie z niej korzystam, codziennie nią jadę i codziennie widzę, jak jeżdżą inni i codziennie są z tym problemy. Mam nadzieję, że dziś po

przebudowie, po wykonaniu tego, co zostało zadekretowane w stosownej umowie, będziemy mogli jeździć drogą dobrą, przyzwoitą.

 Przy tej drodze jest wiele jednostek. Jest szkoła, jest kościół, jest cmentarz, jest Dom Ludowy, Straż Pożarna, wiele placówek handlowych i to wszystko musi przenieść ten ruch drogowy niszczony jest bardzo mocno, bo to i Lasy Państwowe i kopalnia Grudzeń Las i kopalnia Biała Góra korzystają z tej drogi. Przewożą swój materiał, swój produkt, przez tą drogę, na pojazdach o bardzo dużym tonażu, o wyjątkowo dużym obciążeniu. Mam nadzieję, że poprawi to na tyle, że będziemy mieli przez wiele lat drogę dobrą, przyzwoitą i równą.”- powiedział zadowolony, ze wreszcie udało się doprowadzić do przebudowy tej ważnej w Smardzewicach drogi, Edmund Król – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej: Włodzimierz Justyna – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Gładki – dyrektor w Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, podczas konferencji prasowej w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy przekazaniu placu budowy wykonawcy, Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”

„Szanowni Państwo, miło mi jest przekazać Państwu bardzo dobrą informację, że po wielu, wielu latach starań, w końcu udaje nam się doprowadzić inwestycję pod tytułem „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Smardzewice”, do realizacji, do finału. Jak wszyscy wiedzą od wielu lat trwały zabiegi o to, żeby ta droga została, nie tylko wyremontowana, ale wręcz przebudowana i przystosowana do potrzeb transportowych, jakie są na tej drodze, a więc do obciążeń, przede wszystkim poruszających się tam samochodów ciężarowych i tirów.

Jest to główny trakt komunikacyjny przez miejscowość, jak i przede wszystkim przebudowa tej drogi spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa na tej drodze. Powstanie zatok parkingowych, przystanków autobusowych w zatokach, będzie to miało duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa w miejscowości i dla jej mieszkańców. Dzięki właśnie dużemu zaangażowaniu Starosty Tomaszowskiego Mariusza Węgrzynowskiego, Zarządu Powiatu, ale i również Gminy Tomaszów Mazowiecki na czele z panem Wójtem Franciszkiem Szmiglem, ta inwestycja, przy tak dobrej współpracy samorządów, w końcu doczekała się realizacji. Już w najbliższym tygodniu rozpoczynają się prace, związane z przebudową drogi. Musimy się też liczyć z pewnymi utrudnieniami.

Tutaj zwracam się do mieszkańców, do użytkowników tej drogi, o wyrozumiałość i cierpliwość, tak żebyśmy im też nie utrudniali pracy, firmie budującej drogę, żeby ta budowa szła sprawnie, szybko i tak, jak jest to w umowie zawarte, żeby droga została już oddana do użytku w całości, przed świętami listopadowymi.” – poprosił mieszkańców o wyrozumiałość z powodu utrudnień podczas prac remontowych, Włodzimierz Justyna – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od prawej: Włodzimierz Justyna – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Gładki – dyrektor w Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas konferencji prasowej w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy przekazaniu placu budowy wykonawcy, Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”

„Dzisiaj mieliśmy okazję spotkać się na przekazaniu placu budowy drogi powiatowej przez Smardzewice. Drogi bardzo istotnej, od wielu lat oczekiwanej, nie tylko przez nas, mieszkańcó, ale również przez turystów, ponieważ jest to droga bardzo mocno uczęszczana, właśnie szczególnie w okresie od wiosny do jesieni.

Poza tym jest to droga ważna też strategiczne dla Przedsiębiorstwa Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Biała Góra. Ja o tą drogę to już zabiegam od wielu lat i dopiero 2 lata temu, kiedy zdecydowaliśmy w budżecie Gminy zabezpieczyć duże pieniądze na tą przebudowę, również znaleźliśmy zainteresowanie i tutaj współpraca z panem Starostą się dobrze w tym względzie ułożyła. Dzisiaj mówimy o przebudowie samej drogi, która kosztuje około 4 milionów, ale nie zapominajmy o tym, że już zdążyliśmy tam przebudować odcinek chodnika, który kiedyś stanowił namiastkę chodnika, powiedzmy utwardzone miejsce to było tylko płytkami. Natomiast w tej chwili jest to ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3,5 metra, więc i zarówno turyści, rowerzyści będą czuli się bezpiecznie, jak i mieszkańcy miejscowości. Ta pierwsza część kosztowała ponad 2 miliony złotych, czyli w sumie to jest inwestycja za ponad 6 milionów złotych.  Gminy udział jest dosyć spory, bo w granicach dwóch milionów 200 tysięcy złotych, ale jest to ważna droga nie tylko dla Smardzewic, bo to jest zarówno dla mieszkańców Twardej i Tresty, Karolinowa tej części Gminy czy Swolszewic Małych, gdzie dojeżdżają wszyscy do pracy i jest to jakaś droga zbiorcza, bardzo ważna.

Na zdjęciu: baner zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice” ul. Główna 3, długość 2,26 km. od ul. Tomanka do ul. Zielonej, wartość zadania 3 955 868,39 zł, dofinansowanie z Funduszu Dróg – 3 164 694 zł, wkład własny powiatu – 491 174,39 zł, udział Gminy Tomaszów Mazowiecki – 400 000 zł.

Długo oczekiwała na przebudowę i myślę, że wszyscy będą zadowoleni, bo tak się składa, że nie wszyscy wiedzą, czyja to jest droga.

 Najlepiej uderzyć do wójta i po głowie go tam, poskrobać trochę, ale myślę, że w tej chwili jeżeli firma, co gwarantuje pan dyrektor, w ciągu tych 6 miesięcy, wykona kawał dobrej roboty, bo to jest ważne, to będziemy się z tego cieszyć.

 Może jeszcze dodam, że my tutaj nie spoczywamy na laurach, bo jeszcze będzie planowana przebudowa dalszego odcinka tej drogi, od końcówki Twardej, praktycznie od ulicy Cegielnianej, do granic gminy i jesteśmy też po rozmowach z powiatem opoczyńskim i będziemy też współfinansować przebudowę dalszego odcinka tej drogi, aż do Radoni. To jest bardzo ważna droga od Tomaszowa do Gminy Mniszków do drogi E12, bo tam się rozjeżdżają na południe, na wschód, samochody, które wyjeżdżają od nas tutaj, z tego rejonu. To jest dopiero  jeden z pierwszych odcinków, ale bardzo ważny, bo to przez miejscowość i tutaj chodzi o bezpieczeństwo ludzi.

Przy okazji dziękuję wszystkim, którzy się w to angażowali, a szczególnie panu Staroście, który zrozumiał, że taka potrzeba istnieje, że ja jestem otwarty na to jakiś i że Gmina również się dołoży mocno, żeby ta droga powstała.” – podziękował za doskonałą współpracę ze Starostwem Powiatowym Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki.

Na zdjęciu: od prawej: Edmund Król – radny rady Powiatu Tomaszowskiego, Franciszek Szmigiel – Wójt Gminy Tomaszów Mazowiecki, Włodzimierz Justyna – radny Rady Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Gładki – dyrektor w Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim, podczas konferencji prasowej w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy przekazaniu placu budowy wykonawcy, Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”
Na zdjęciu: Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim i Mariusz Gładki – dyrektor w Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, podczas konferencji prasowej w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim przy przekazaniu placu budowy wykonawcy, Firmie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych w Piotrkowie Trybunalskim, na realizację zadania  „Przebudowa drogi powiatowej nr 4328E w miejscowości Smardzewice”

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

5 × trzy =