W Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 8 w czerwcu 2021 r. zakończył się etap przygotowania językowego w ramach projektu  „Ścigaj marzenia rozwoju zawodowego!”, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” – Mobilność I. Celem przygotowania językowego było dostosowanie poziomu umiejętności posługiwania się językiem angielskim w zakresie ogólnym oraz specjalistycznym na potrzeby realizacyjne mobilności. Zajęcia poprowadził Tomasz Radzikowski.

Uczestnicy poznali słownictwo branżowe dla specjalizacji Technik Analityk i Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej. Treści nauczania służyły nabyciu terminologii fachowej, związanej z funkcjonowaniem w miejscu pracy oraz utrwaleniu już poznanych funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem angielskim w sytuacjach życia codziennego. Położono również nacisk na rozróżnianie i stosowanie formalnego i nieformalnego stylu wypowiedzi w mowie i piśmie. Zajęcia odbywały się zgodnie z wcześniej ustalonym terminarzem w formie zdalnej i stacjonarnej. Kurs przygotowawczy zakończył test sprawności językowych, a już wkrótce uczniowie będą mogli wykorzystać nabyte umiejętności podczas wyjazdu na praktyki do Hiszpanii.

Uczestnicy korzystali z podręczników „English File. Fourth Edition. Pre-intermediate” © Oxford University Press 2019, podręczników serii „Career Paths” © Express Publishing 2017: „Electrical engineering” oraz „Chemical Engineering”, słowników branżowych oraz zasobów internetowych.

Koordynatorem całościowym Projektu jest Małgorzata Chrząszcz.

Przygotowanie językowe - POWER w ZSP nr 8

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

sześć + trzynaście =