W piątek, 21 maja 2021 roku, tegoroczni absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Arkadiusz Broniarek – dyrektor II LO, powitał zaproszonych gości, wśród których byli: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk – Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim oraz Krzysztof Krajewski – Przewodniczący Rady Rodziców.

W roku szkolnym 2020/2021 szkołę ukończyło 164 uczniów, w tym 25 z wyróżnieniem. Najlepszą średnią ocen uzyskali: Weronika Kowalska – 5,44, Kacper Szczepanowski – 5,28, Marta Pawlak – 5,22, Martyna Kapka – 5,11 oraz Natalia Dzikowska – 5,11.

Zaproszeni goście oraz dyrektor szkoły Arkadiusz Broniarek gratulowali dotychczasowych osiągnięć oraz życzyli sukcesów w dorosłym życiu. Beata Stańczyk gratulując absolwentom ukończenia liceum, przekazała na ręce dyrektora szkoły dyplomy podpisane przez Ministra Edukacji i Nauki za wybitne osiągnięcia naukowe w roku szkolnym 2019/2020, dla ubiegłorocznych absolwentów: Huberta Borzuty i Pawła Śmigla. Następnie wręczyła tegorocznemu maturzyście, Kacprowi Szczepanowskiemu, dyplom potwierdzający otrzymanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Na zdjęciu: od prawej: Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Anna Rożej – Wicedyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021

Podczas uroczystości absolwenci z klasy 3 matematyczno-fizycznej przekazali sztandar szkoły swoim młodszym kolegom z klasy 2 e (matematyczno-fizycznej) oraz złożyli ślubowanie kończące ich pobyt w szkole. Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem hymnu szkoły.

Teraz pozostało oczekiwanie na wyniki egzaminu maturalnego i wybór kierunku studiów.

Na zdjęciu: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021

„Uroczystość pożegnania absolwentów II Liceum im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim to wielkie wydarzenie, zarówno dla społeczności szkolnej, jak i dla miasta i powiatu tomaszowskiego. Dlatego też w skali województwa właśnie ta szkoła, to Liceum, należy do najlepszych placówek. Warto podkreślić wyjątkowość tego miejsca, wyjątkowość kadry pedagogicznej, ale także absolwentów. Dziś pożegnaliśmy absolwentów, którzy wchodzą w dorosłość. Doświadczenia życiowe, edukacyjne, zdobyte w tych murach, z pewnością będą procentować. Pamiętamy też, że wyjątkowy rok, to pokolenie covidiuszy, które wychodzi w dorosłość, rozpocznie w perspektywie następnych miesięcy już życie akademickie. To będą studenci z pewnością wielu uczelni w różnych miastach naszego kraju.

Wielu z nich wybierze także łódzkie uczelnie, bo pamiętamy, że Łódź, jako ośrodek akademicki, także stanowi niewątpliwą atrakcję dla kolejnych roczników, absolwentów szkół średnich. Życzę wszystkim, którzy dziś uzyskują świadectwo dojrzałości, aby te doświadczenia, które były ich udziałem w czasach edukacji licealnej, procentować w przyszłości. Wszystkiego dobrego, powodzenia moi drodzy, młodzi przyjaciele. Mimo covidu daliśmy radę, dajemy radę, dacie radę. Sukces życiowy jest przed Wami.” – powiedział Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Na zdjęciu: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021

„Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym znajdujemy się w II Liceum Ogólnokształcącym na uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla klas maturalnych 2020/2021. To zakończenie zazwyczaj odbywało się tuż przed maturami, natomiast w związku z tym wyjątkowym czasem pandemii, w tym roku zakończenie mamy po zdawanych maturach.

Życzymy młodzieży jak najlepszych wyników, takich, które pozwolą dostać im się na wybraną uczelnię, na wybrany kierunek studiów. Tak, jak tutaj młodzież nam podpowiadała, gdzie będą kierować swoje kroki, to wyjątkowo ambitne plany, wyjątkowe kierunki elitarne uczelnie, i mamy taką głęboką nadzieję, wręcz przekonanie, że tak wspaniałych nauczycielach i tak wspaniałej przekazywanej wiedzy, na pewno uczniowie dostaną się na te uczelnie, na te kierunki. Będą stanowić elitę Ziemi Tomaszowskiej, będą stanowić elitę ziemi polskiej, całej Polski. Absolwenci tej szkoły w sposób wyjątkowy doświadczają różnego rodzaju awansów, jak i również pracy w miejscach, które później rzutują na rozwój, nie tylko powiatu, nie tylko miasta Tomaszowa, ale na rozwój całej Polski.

Na zdjęciu: Beata Stańczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim i Arkadiusz Broniarek – dyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, z podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021

 Serdecznie gratulujemy tych wspaniałych, wyjątkowych osiągnięć. Życzymy wszystkiego najlepszego, żeby mogli swoje plany zrealizować w życiu dorosłym i żeby to ich życie układało się w sposób należyty, zarówno to zawodowe, jak i to społeczne. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy przez okres trzech lat, uczestniczyli w tym procesie dydaktycznym, starali się, jak najlepiej tylko można, przekazywać tą wyjątkową wiedzę i to jest, proszę Państwa, sukces. To jest wyjątkowy sukces, zarówno dyrekcji szkoły, jak i także, w sposób szczególny, nauczycieli II Liceum Ogólnokształcącego, ale trzeba też i podziękować Radzie Rodziców, rodzicom, za dobrą współpracę ze szkołą i serdecznie również dziękuję wszystkim pracownikom szkoły – administracji, obsługi, którzy walnie przyczyniają się do tego, że młodzież rok do roku odnosi takie wyjątkowe sukcesy.” – pogratulował doskonałych wyników mazurzystom II LO Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021

„W dniu dzisiejszym, już za chwilę, rozpoczynamy moment, kiedy nasi absolwenci będą żegnać się ze szkołą, odbiorą swoje świadectwa ukończenia szkoły. Wszyscy są już po egzaminach maturalnych, odbiorą swoje świadectwa maturalne, dojrzałości – 5 lipca, natomiast dzisiaj żegnają się ze swoją szkołą.

 Jednocześnie chciałbym serdecznie zaprosić do naszej szkoły absolwentów szkół podstawowych, którzy kończą swoje szkoły. Zrobiło się miejsce dla Was. Zapraszam Was do nas. Oferta jest bardzo szeroka. Każdy może coś wybrać dla siebie. Czekamy na Was.” – zaprosił absolwentów szkół podstawowych do kontynuowania nauki w II LO, Arkadiusz Broniarek – dyrektor szkoły.

Na zdjęciu: od lewej: Anna Rożej – Wicedyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, Beata Stańczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Marzena Piotroska-Wąs – nauczyciel II LO, Krzysztof Krajewski – Przewodniczący Rady Rodziców, Arkadiusz Broniarek – dyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, z tyłu poczet sztandarowy uczniów II LO z klasy IIe, podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021
Na zdjęciu: od prawej: Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, otrzymują kwiaty od uczniów II LO, podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021
Na zdjęciu: od prawej: Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Anna Rożej – Wicedyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, Arkadiusz Broniarek – dyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021. Absolwenci z klasy 3 matematyczno-fizycznej przekazują sztandar szkoły swoim młodszym kolegom z klasy 2 e (matematyczno-fizycznej)
Na zdjęciu: od prawej: Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Anna Rożej – Wicedyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, Arkadiusz Broniarek – dyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021. Absolwenci z klasy 3 matematyczno-fizycznej przekazują sztandar szkoły swoim młodszym kolegom z klasy 2 e (matematyczno-fizycznej)
Na zdjęciu: od prawej: Marek Kubiak – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Beata Stańczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej i Naczelnik Wydziału Oświaty i Sportu Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Anna Rożej – Wicedyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, Arkadiusz Broniarek – dyrektor II LO w Tomaszowie Mazowieckim, podczas wręczenia świadectw maturzystom II Liceum w roku szkolnym 2020/2021. Absolwenci z klasy 3 matematyczno-fizycznej przekazują sztandar szkoły swoim młodszym kolegom z klasy 2 e (matematyczno-fizycznej)

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dwa × 4 =