W czwartek, 1 lipca 2021 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, podczas której podpisana została umowa na realizację rozbudowy drogi powiatowej nr 4318E Kolonia Rokiciny – Łaznówek (etap II).

Udział w konferencji wzięli: Mariusz Węgrzynowski –Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarząu Dróg Powiatowych i Przemysław Klonowski – właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, która to Firma będzie wykonawcą prac w gminie Rokiciny.   

Na zdjęciu: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, podczas konferencji prasowej na której została podpisana umowa na realizację rozbudowy drogi Kolonia Rokiciny – Łaznówek z Przemysławem Klonowskim – właścicielem Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, wykonawcą prac

Rozbudowana zostanie droga o długości 855 m, w ramach której zostaną wykonane roboty w następującym zakresie: nawierzchnia jezdni zostanie poszerzona do szerokości 5,5 m, skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi zostaną przebudowane, konstrukcja jezdni zostanie przebudowana w pełnym jej przekroju poprzecznym. Na terenie zabudowanym zaplanowano chodnik o szerokości 2 m, który zostanie wykonany z kostki brukowej betonowej. Nawierzchnie zjazdów do posesji zabudowanych zostaną wykonane z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie drogi będzie realizowane poprzez odwodnienie powierzchniowe do budowanych bądź odtwarzanych / remontowanych rowów odwadniających a także do nowej kanalizacji deszczowej. Zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe. 

Na zdjęciu: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Przemysław Klonowski – właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, która to Firma będzie wykonawcą prac w gminie Rokiciny, podczas konferencji prasowej na której została podpisana umowa na realizację rozbudowy drogi Kolonia Rokiciny – Łaznówek z Przemysławem Klonowskim – właścicielem FirmF Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, wykonawcą prac

Wartość zadania 2 317 362,75, dofinansowanie z FDS w wysokości 80% co stanowi kwotę 1 682 682,00 zł, wkład własny powiatu 332 039,75 zł, udział Gminy Rokiciny 302 641,00 zł.

Na zdjęciu: Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarząu Dróg Powiatowych i Przemysław Klonowski – właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, która to Firma będzie wykonawcą prac w gminie Rokiciny, podczas konferencji prasowej na której została podpisana umowa na realizację rozbudowy drogi Kolonia Rokiciny – Łaznówek z Przemysławem Klonowskim – właścicielem FirmF Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, wykonawcą prac

„Chcieliśmy Państwu przekazać kolejną dobrą wiadomość, związaną z inwestycjami na terenie powiatu tomaszowskiego. Dzisiaj mówimy o ważnej drodze w gminie Rokiciny. Ona będzie przebudowywana ze środków rządowych większości, czyli w 80%. Ta inwestycja będzie sfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. To jest Fundusz, który od kilku lat pomaga samorządom, realizować te wszystkie inwestycje, które do tej pory było ciężko zrealizować, z racji braku odpowiednich środków finansowych.

Proszę Państwa, korzystając z tej okazji, bardzo serdecznie chciałbym podziękować za szczególną pomoc Marszałkowi Seniorowi, panu Antoniemu Macierewiczowi. Również serdecznie dziękuję panu Wojewodzie Tobiaszowi Bocheńskiemu i Premierowi panu Mateuszowi Morawieckiemu. To jest ta konkretna pomoc, która płynie do poszczególnych samorządów, w tym przypadku do samorządu powiatowego.” – podziękował za dotacje Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: Przemysław Klonowski – właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, która to Firma będzie wykonawcą prac w gminie Rokiciny, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, podczas konferencji prasowej na której została podpisana umowa na realizację rozbudowy drogi Kolonia Rokiciny – Łaznówek z Przemysławem Klonowskim – właścicielem FirmF Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, wykonawcą prac

„Proszę Państwa, za moment zostanie podpisana umowa na przebudowę, właściwie drugi etap budowy ulicy Reymonta  w miejscowości Rokiciny. To jest droga 4318.

W ramach przebudowy tej drogi zostaną wybudowane zjazdy, chodniki, zostanie odwodniona. Proszę Państwa, zostanie dzięki tej modernizacji tej drogi, zostanie poprawione bezpieczeństwo i komfort użytkowników tej drogi. Bardzo się cieszymy właśnie z wysokiego dofinansowania w wysokości 80%. Tutaj z tego miejsca też dziękujemy Wójtowi gminy, bo też ma swój udział w przebudowie tej drogi, bo też dofinansowuje inwestycje, tak że cieszymy się bardzo, że kolejna z droga zostaje zmodernizowana, przebudowana w naszym powiecie i dzięki temu nasz powiat pięknieje i staje się bezpieczniejszy.” – powiedział Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od lewej stoją: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, siedzą: Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Przemysław Klonowski – właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, która to Firma będzie wykonawcą prac w gminie Rokiciny, podczas konferencji prasowej na której została podpisana umowa na realizację rozbudowy drogi Kolonia Rokiciny – Łaznówek z Przemysławem Klonowskim – właścicielem Firmy Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, wykonawcą prac

„Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że kolejna inwestycja drogowa w powiecie tomaszowskim po podpisaniu umowy ruszy pełną parą. W gminie Rokiciny odcinek Kolonia Rokiciny – Łaznówek, drugi etap. Dofinansowanie, tak jak już moi przedmówcy powiedzieli 80 procent z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.  Pozostałą część dokłada powiat tomaszowski oraz gmina Rokiciny.  Na pewno przebudowa tej drogi wpłynie na poprawę bezpieczeństwa, i podniesie jakość życia mieszkańców, zarówno gminy, jak i przejeżdżających przez gminę Rokiciny mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Bardzo się cieszymy, powiat się pięknie rozwija, pięknieje i poprawia się bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.” – powiedziała Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu, Elżbieta Rudzka – dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych i Przemysław Klonowski – właściciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, która to Firma będzie wykonawcą prac w gminie Rokiciny, podczas konferencji prasowej na której została podpisana umowa na realizację rozbudowy drogi Kolonia Rokiciny – Łaznówek z Przemysławem Klonowskim – właścicielem FirmF Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim, wykonawcą prac

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dziewięć + dwa =