W poniedziałek, 28 czerwca 2021 roku, w Sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim odbyła się uroczystość podpisania umów na dofinansowanie zadań z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zlokalizowanych w powiatach: tomaszowskim, bełchatowskim, opoczyńskim i piotrkowskim.

Udział w spotkaniu wzięli: Antonie Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus i Grzegorz Wojciechowski – posłowie na Sejm RP, Rafał Ambrozik – senator RP, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu, Marcin Witko – Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Franciszek Szmigiel – Wójt gminy Tomaszów Mazowiecki, Andrzej Bednarek – Wójt gminy Czerniewice, Artur Pawlak – Wójt gminy Ujazd, Tomaszowskiego oraz przedstawiciele samorządów powiatowych i gminnych z powiatów: piotrkowskiego, opoczyńskiego, bełchatowskiego.

Na zdjęciu: od lewej: Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus – poseł na Sejm RP, podczas uroczystości podpisania umów na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 28 czerwca 2021

 W imieniu władz powiatu tomaszowskiego dwie umowy podpisywali Mariusz Węgrzynowski i Leszek Ogórek. Umowy dotyczyły przebudowy dróg w Smardzewicach i Rokicinach – zostanie przebudowana droga powiatowa numer 4328 w miejscowości Smardzewice. Całkowita wartość zadania to prawie 4 miliony złotych, natomiast dofinansowanie w 80 procentach tej inwestycji  blisko 3 miliony 165 tysięcy złotych.

Na zdjęciu: od lewej: Leszek Ogórek – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus – poseł na Sejm RP, podczas uroczystości podpisania umów na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 28 czerwca 2021

Druga umowa dotyczyła rozbudowy drogi powiatowej numer 4318, Kolonia Rokiciny do Łaznówka etap drugi. Całkowita wartość zadania to ponad 2 miliony 100 złotych, dofinansowanie z Programu na poziomie 80 procent, daje ok. 1 milion 700 tysięcy złotych.

Na zdjęciu: od lewej: Andrzej Bednarek – Wójt gminy Czerniewice, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus – poseł na Sejm RP, podczas uroczystości podpisania umów na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 28 czerwca 2021

Andrzej Bednarek  – Wójt gminy Czerniewice, podpisał umowę na dofinansowanie przebudowy drogi w miejscowości Krzemienica, Zadanie o wartości całkowitej prawie 624 tysięcy, dofinansowanie na poziomie 60 procent, co daje nam 374 tysięcy złotych.

Na zdjęciu: od lewej: Franciszek Szmigiel – Wójt gminy Tomaszów Mazowiecki, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus – poseł na Sejm RP, podczas uroczystości podpisania umów na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 28 czerwca 2021

Franciszek Szmigiel – Wójt gminy Tomaszów Mazowiecki, podpisał umowę na budowę i rozbudowę drogi gminnej numer 116 401 – ulicy Szczęśliwej i części ulicy Zarzecznej w Komorowie. Całkowita wartość zadania to blisko półtora miliona złotych,  dofinansowanie na poziomie 50 procent, czyli blisko 750 tysięcy złotych. 

Marcin Witko – Prezydent miasta Tomaszów Mazowiecki, podpisał umowę na zbudowanie nowej ulicy w osiedlu Mickiewicza w Tomaszowie Mazowieckim. Całkowita wartość zadania to ponad 3 miliony  200 tysięcy złotych. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na poziomie 70 procent, ponad 2 miliony 250 tysięcy złotych.

Na zdjęciu: od lewej: Marcin Witko- Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus – poseł na Sejm RP, podczas uroczystości podpisania umów na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 28 czerwca 2021

Artur Pawlak – Wójt gminy Ujazd podpisał umowę na przebudowę  drogę gminną w miejscowości Bielina.  Dofinansowanie do tej inwestycji na poziomie 50 procent,  ponad 630 tysięcy złotych, Całkowita wartość zadania to ponad 1 milion 260 tysięcy złotych. 

Na zdjęciu: od lewej: Artur Pawlak – Wójt Gminy Ujazd, Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus – poseł na Sejm RP, podczas uroczystości podpisania umów na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 28 czerwca 2021

Następnie umowy o dofinansowanie do lokalnych dróg podpisali przedstawiciele: miasta Bełchatów, gminy Rusiec, powiatu opoczyńskiego, gminy Drzewica, gminy Paradyż, gminy Żarnów, gminy Aleksandrów, miasta Piotrków Trybunalski gminy Wola Krzysztoporska i gminy Wolbórz.

„Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, wcześniej Fundusz Dróg Samorządowych, to jest bardzo ważny element pomocy państwa polskiego dla samorządów.  szczególnie w tym trudnym okresie COVID-u, gdzie nasze lokalne, polskie firmy, dzięki, między innymi, temu programowi, mogły się rozwijać i z tego, co słyszymy, bezrobocie w tym czasie w Polsce w niektórych miejscach wręcz zmalało.  

Ta wyjątkowa pomoc powoduje, że pewne zapóźnienia w ramach infrastruktury drogowej,  które powstały we wcześniejszych latach, możemy dzisiaj uzupełnić. To wszystko, co jest związane z infrastrukturą drogową, mostową,  to jest element rozwoju naszych lokalnych społeczności.  Zadanie związane z bezpieczeństwem związanym z poruszaniem się  po drogach gminnych, po drogach miejskich, po drogach powiatowych, też po drogach wojewódzkich. Widzimy mnóstwo inwestycji na poziomie naszych powiatów, na poziomie województwa, na poziomie całego kraju. To jest wspaniała inicjatywa, i chciałbym tutaj podziękować na ręce pana Marszałka, pana Posła,  że rząd polski właśnie w taką inicjatywę zainwestował.  Serdecznie dziękuje panu Wojewodzie, który tak pięknie wspomaga nasze rodzime samorządy. żebyśmy mogli, proszę Państwa, zmieniać tą Polskę lokalną, żebyśmy mogli pokazywać te wszystkie sukcesy, które się z tym wiążą. Ważnym elementem, który dzisiaj występuje, to jest możliwość otwierania terenów inwestycyjnych. Jednym z warunków jest pootwieranie takich miejsc, w których ta infrastruktura drogowa się poprawia. która jest coraz lepsza. Tak że, myślę, że będę tutaj przedstawicielem wszystkich w tych podziękowaniach, które kieruję dla rządu Zjednoczonej Prawicy, dla naszych Parlamentarzystów, dla pana Wojewody, którzy wpisują się w to, co jest dobre.  to, co powoduje rozwój, tak jak wcześniej powiedziałem, naszej lokalnej kwestii związanej przede wszystkim z inwestycjami, ale nie tylko, to dzięki temu nasi przedsiębiorcy mają tą możliwość rozwoju,  tak jak wcześniej wspomniałem, lokalnych firm, ale również  inwestorzy mogą się lokować na terenie naszych powiatów, a to tworzy nowe miejsca pracy, to tworzy również przychód związany z podatkiem.  od prowadzonej działalności. Bardzo serdecznie dziękujemy,  Mamy nadzieję, że w kolejnych miesiącach i latach również będziemy mogli tak dobre informacje przekazywać  lokalnym mieszkańcom i również mam nadzieję, panie Wojewodo, że takie spotkania w przyszłym roku również będą odbywać się tutaj na terenie powiatu tomaszowskiego, w siedzibie Starostwa Powiatowego.  Może to taką tradycją wspólną byłoby to, żeby to w Tomaszowie Mazowieckim spotykać się w takich radosnych wydarzeniach.” – powiedział Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.   

Na zdjęciu: od lewej: Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki, Antoni Macierewicz – Marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP, Robert Telus – poseł na Sejm RP, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas uroczystości podpisania umów na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 28 czerwca 2021

 „Naprawdę wielka, wielka praca samorządowców, za którą bardzo dziękujemy ale także panu Wojewodzie, no i przede wszystkim rządowi Zjednoczonej Prawicy, dlatego, bo to jest program nastawiony przede wszystkim na rozwój polskiej prowincji, przede wszystkim na rozwój polskiej wsi, rozwój polskich miast. Ten rozwój nie jest możliwy bez dróg lokalnych, bez dróg lokalnych, które tworzą infrastrukturę, pozwalają przedsiębiorcom dojeżdżać do swoich inwestycji. Pozwalają na ruch ludności, od którego zależy w ogóle rozwój gospodarczy polskiej prowincji. Na to stawiamy przede wszystkim i na tym będzie kształtowany Polski Ład, który już właśnie teraz wchodzi w życie, a jego podstawą jest między innymi właśnie ten Program Rozwoju Dróg Lokalnych. W przyszłym roku będzie on także rozwijany i będzie stanowił punkt wyjścia dla skutecznej działalności gospodarczej Polski, dla naszego bogactwa rozwoju i przyszłości naszych dzieci.

 A wszystko to dzieje się, nie przypadkiem w powiecie tomaszowskim, nie tylko dlatego, że jest on tak wspaniale zorganizowany, ale dlatego, że wszyscy samorządowcy szanują waszą wspaniałą pracę, wasze znakomite przygotowanie i w związku z tym coraz częściej przy wspólnych działaniach,  przy wspólnych rozstrzygnięciach spotykamy się w powiecie tomaszowskim, zapewne i w innych powiatach będziemy się spotykali, ale tomaszowski  jest tutaj naszym \ punktem ważnym, punktem odniesienia. Serdecznie gratuluję panu Staroście Węgrzynowskiemu, no i oczywiście wszystkim członkom władzy tego powiatu.” – powiedział Antoni Macierewicz – marszałek Senior IX kadencji Sejmu RP.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystego podpisania umów na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 28 czerwca 2021

 „Podpisaliśmy dzisiaj umowy z samorządami powiatu tomaszowskiego, ze Starostą Tomaszowskim Mariuszem Węgrzynowskim,  z Prezydentem Tomaszowa. Mamy doskonałych samorządowców, którzy składają wnioski, dzięki temu infrastruktura drogowa w naszym województwie może się rozwijać. Tak samo w powiecie tomaszowskim, zarówno powiat, jak poszczególne gminy, jak i miasto Tomaszów, to historia dużego sukcesu, ogromne dofinansowania, kolejne kilometry dobrych dróg, bezpiecznych dróg, które będą służyły mieszkańcom powiatu tomaszowskiego.” – powiedział Tobiasz Bocheński – Wojewoda Łódzki.

„Kolejne spotkanie, dobre spotkanie w powiecie tomaszowskim. Tu możemy się spotkać i tu możemy oznajmić bardzo ważną informację dla samorządów z powiatu i opoczyńskiego, i bełchatowskiego, i piotrkowskiego, powiatów, które czekają na środki właśnie w powiecie tomaszowskim Starostwie Powiatowym. Te informacje dzisiaj ogłosiliśmy, dobre informacje, kolejne środki dla  tych powiatów, o których mówiłem. Kolejne środki na rozwój infrastruktury, na rozwój dróg, na to, na co mieszkańcy czekają najbardziej. Bardzo duże pieniądze i to jest zasługą rządu Prawa i Sprawiedliwości i Premiera Mateusza Morawieckiego, za  co tutaj mieszkańcy, ja jako poseł tej ziemi, bardzo dziękuję i dziękuję, że no, że te środki na naszą ziemię trafiają.” – pochwalił dbałość rządu o rozwój dróg Robert Telus – poseł na Sejm RP.

Na zdjęciu: uczestnicy uroczystego podpisania umów na dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które odbywało się w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim 28 czerwca 2021

 Więcej zdjęć na stronie:   

https://www.facebook.com/PowiatTomaszowskiMaz/photos/pcb.4050525238328365/4050507141663508/

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj