W środę, 16 czerwca 2021 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim, odbyła się konferencja prasowa, podczas której zostały podpisane umowy na dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego projektów realizowanych przez Stowarzyszenia: Poranek z  Olszowy, eMDeK z Inowłodza i Młodzieżowy Klub Sportowy Volley Żelazny z Opoczna.

Podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Marszałkowskim, a Fundacją Poranek z siedzibą w Olszowcu, w ramach turystyki. projekt realizowany przez Fundację Poranek. Fundację reprezentowała Agnieszka Wieczorek – Prezes Poranka, a Urząd Marszałkowski Zbigniew Ziemba, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Kolejna umowa została podpisana przez Wicemarszałka Zbigniewa Ziembę i Tomasza Zdonka – Prezesa Stowarzyszenia eMDeK z Inowłodza. W ramach projektu zostanie zorganizowany rajd rowerowy im. rotmistrza Witolda Pileckiego. Tomasz Zdonek już zaprasza chętnych. Rajd odbędzie się najprawdopodobniej 8 sierpnia 2021 roku.

Ostatnią umowę w imieniu Urzędu marszałkowskiego podpisał Zbigniew Ziemba, a w imieniu Młodzieżowego Klubu Sportowego Volley Żelazny z Opoczna – sekretarz Klubu – Zuzanna Łukomska i prezes Klubu – Rafał Skoczylas.

Na zdjęciu: siedzą od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Tomasz Zdonek – Prezes Stowarzyszenia eMDeK z Inowłodza, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, stoją: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie rajdu rowerowego im. Witolda Pileckiego, który odbędzie się 8 sierpnia 2021 roku, organizowany przez eMDeK

„Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim, zostały podpisane umowy przez Marszałka Województwa Łódzkiego – pana Zbigniewa Ziembę z kilkoma organizacjami, stowarzyszeniami, na działalność, zarówno kulturalną, sportową, jak i też związaną z patriotyzmem, bo mówimy tutaj o rotmistrzu Witoldzie Pileckim.

 To dobre informacje płynące do mieszkańców naszego powiatu. To informacje, które tak naprawdę pokazują tą wyjątkową współpracę pomiędzy samorządem województwa łódzkiego a samorządem powiatowym, jak i również samorządem gminnym, bo te Stowarzyszenia, które tutaj wspomniałem, czy to eMDeK, czy Poranek, działają na poziomie gmin, położonych w powiecie tomaszowskim.” – pochwalił dobra współpracę pomiędzy Urzędem Marszałkowski, Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim i organizacjami pozarządowymi Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.  

„Fundacja Poranek, która swoją siedzibę ma na terenie gminy Ujazd, choć działa szeroko na terenie powiatu tomaszowskiego i tym razem będzie realizowała działanie na terenie gminy Lubochnia. Tradycje ludowe są warte tego, by je pielęgnować, pokazywać, kultywować, chwalić się nimi i to właśnie będzie robiło Stowarzyszenie lokalne, w tym przypadku mówimy o organizacji pozarządowej – Fundacja Poranek, która po raz kolejny uzyska możliwość wsparcia finansowego samorządu województwa łódzkiego. Mamy dobre doświadczenia współpracy z tą Fundacją, więc pokładam nadzieję w tym, że również to zadanie będzie zrealizowane w sposób imponujący.” – pochwalił działania, jakie Fundacja Poranek będzie realizowała, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego.

Na zdjęciu: od lewej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Tomasz Zdonek – Prezes Stowarzyszenia eMDeK z Inowłodza, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, stoją: i podczas podpisania umowy na dofinansowanie rajdu rowerowego im. Witolda Pileckiego, który odbędzie się 8 sierpnia 2021 roku, organizowany przez eMDeK

 „Kolejne umowy, które były podpisywane to właśnie umowy dla zdrowia, czyli dla zdrowego trybu życia. Stowarzyszenia działające właśnie tutaj, na terenie powiatu tomaszowskiego, dofinansowanie na realizację zadań kulturalnych, zadań sportowych, i tak na przykład eMDeK Inowłódz otrzymał dofinansowanie na realizację rajdu rowerowego, jakby miejscami pamięci Witolda Pileckiego, tak że połączenie i historii, i wiedzy, nauki ale ze sprawnym, zdrowym trybem życia, jazda na rowerze, dla mieszkańców powiatu tomaszowskiego, ale nie tylko, w poprzednich latach ponad 600, kilkaset osób brało udział w tym rajdzie, tak że jest to wspaniała inicjatywa, którą, bardzo się cieszę, że Urząd Marszałkowski wsparł finansowo.

Kolejną inicjatywą, która była zgłoszona,  tutaj z terenu powiatu tomaszowskiego, to jest z Fundacji Poranek, z gminy, która ma siedzibę w Olszowej w Ujeździe, w gminie Ujazd, ale działa też w Lubochni i projekt, który będzie realizowany przez nich na terenie 5 gmin powiatu tomaszowskiego, to jest Lubochnia, Będków, Żelechlinek, Tomaszów, Inowłódz i w tych gminach będzie realizowane wydarzenia, warsztaty, wydarzenia kulturalne, związane z nocą świętojańską, także bardzo się cieszę, że ta inicjatywa uzyskała dofinansowanie, ale dobry projekt, dobrze napisany, bardzo fajnie, czyli tutaj cieszymy się wszyscy, że mogą być dofinansowane tego typu zadania, zadania miękkie, ale wspomagające właśnie stowarzyszenia i fundacje, działające na terenie tej części województwa łódzkiego.

 Również dzisiaj miało miejsce podpisania umowy na dofinansowanie rozgrywek sportowych siatkarskich drużyn kobiecych i męskich, organizowanych przez Stowarzyszenie Volley Żelazny w Opocznie. Turniej, który na obiektach sal gimnastycznych, będzie realizowany dla drużyn z terenu całego województwa łódzkiego, tak że jeszcze raz gratuluję wszystkim beneficjentom. Bardzo się cieszę, że mogę wziąć udział w pisaniu tych umów, że mogłem być obecny świadkiem właśnie tych miłych chwil, które jakby potwierdzają dofinansowanie tych zadań. Myślę, że mieszkańcy naszego powiatu, nie tylko powiatu tomaszowskiego, ale także z ościennych powiatów, będą mogli z tego korzystać.” – powiedział Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Na zdjęciu: siedzą od lewej: Rafał Skoczylas – Prezes Młodzieżowego Klubu Sportowego Volley Żelazny z Opoczna, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Zuzanna Łukomska – sekretarz MKS Volley Żelazny z Opoczna, za nimi stoi Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie turnieju siatkarskiego, organizowanego przez MKS Volley Żelazny

 „Miałam dzisiaj ogromną przyjemność uczestniczyć przy podpisywaniu umów z Urzędem Marszałkowskim przez stowarzyszenia i fundacje, działające na terenie powiatu tomaszowskiego. Była to Fundacja Poranek z siedzibą w Olszowie gmina Ujazd, z siedzibą Filii na terenie gminy Lubochnia oraz stowarzyszenie eMDeK z siedzibą w Inowłodzu. Obydwie te organizacje pozarządowe skupiają w swoich szeregach wielu aktywnych mieszkańców naszego powiatu i realizują interesujące, i służące dobru wszystkich, projekty.

 W tym roku Fundacja Poranek otrzymała dotację na projekt, związany z rozszerzeniem oferty turystycznej o tereny wiejskie, w takich gminach jak: Lubochnia, Żelechlinek, Będków, Inowłódz oraz gmina Tomaszów. Ciekawa oferta poprzez pokazanie w tych gminach mniej turystycznie uczęszczanych, czegoś takiego jak turystyka wiejska, czyli możliwość zasmakowania potraw tradycyjnych u gospodyń wiejskich, Koła Gospodyń Wiejskich. ale też przemierzanie szlaków poprzez pola, lasy, oglądanie przydrożnych kapliczek oraz tych zabytków, które na terenie gmin się znajdują.” – powiedziała Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

„Przed chwilą odbyło się podpisanie umowy z panem Wicemarszałkiem, Zbigniewem Ziembą,  a nami, czyli Fundacją Poranek, której ja jestem przedstawicielem, prezesem tej Fundacji.  Chciałabym opowiedzieć kilka słów o swoim projekcie, realizowanym na terenie powiatu tomaszowskiego. Głównym celem naszego projektu jest promocja powiatu, pod względem turystycznym, ale też i regionalnym, i też ludowym. Zorganizujemy pięć wycieczek do poszczególnych gmin, do gminy Inowłódz, do gminy Będków, do gminy Lubochnia,  do gminy Tomaszów Mazowiecki i do gminy Żelechlinek. Tam odwiedzimy miejsca turystyczne, piękne zabytki, które znajdują się na terenie powiatu tomaszowskiego, ale również odbędą się w każdym poszczególnym miejscu warsztaty, podczas których będzie to spotkanie integracyjne z kołami gospodyń, gdzie też zapoznamy się z ich kulturą, tradycją i regionalnością.” – opowiedziała o projekcie, który będzie zrealizowany dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Agnieszka Wieczorek.

Na zdjęciu: od lewej: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Agnieszka Wieczorek – prezes Fundacji Poranek z Olszowy gmina Ujazd, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie projektu realizowanego przez Fundację Poranek

„Rotmistrz Witold Pilecki to postać, która była od 2011 roku  patronem Młodzieżowego Domu Kultury, obecnie jest to patron Powiatowego Centrum Animacji Społecznej. Otrzymaliśmy wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego,  z czego się bardzo cieszymy, i wsparcie ze Starostwa Powiatowego,  to dzięki panu Mariuszowi Węgrzynowskiemu, Będziemy realizowali kolejną edycję rajdu rotmistrza Pileckiego,  na którą serdecznie zapraszamy. Wiecie Państwo, ci, którzy uczestniczyli, że w poprzedniej edycji brało udział ponad 500 osób. Nie liczymy na to, że będzie to tak liczny udział w tym roku. Planujemy wstępnie zorganizowanie rajdu 8 sierpnia 2021 roku.  I mając okazję, jeżeli będziecie Państwo oglądali tę transmisję, serdecznie już na tą edycję zapraszam.” – zaprosił do udziału w rajdzie rowerowym im. rotmistrza Witolda Pileckiego, Tomasz Zdonek – Prezes Fundacji eMDeK z Inowłodza.

Na zdjęciu: siedzą od lewej: Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Tomasz Zdonek – Prezes Stowarzyszenia eMDeK z Inowłodza, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, stoją: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie rajdu rowerowego im. Witolda Pileckiego, który odbędzie się 8 sierpnia 2021 roku, organizowany przez eMDeK

„Stowarzyszenie Volley Żelazny Opoczno działa na terenie powiatu opoczyńskiego od dziewięciu lat, Obecnie ponad 70 siatkarzy, głównie z terenu powiatu opoczyńskiego, jak również z terenu tomaszowskiego, i z terenu piotrkowskiego, gra w zespole, który prowadzę,  Podpisanie umowy tutaj w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie nie jest przypadkowe, gdyż dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym, z panem Starostą, Mariuszem Węgrzynowskim, możemy organizować turnieje nie tylko na terenie powiatu opoczyńskiego, ale  jak to się już zdarzało wcześniej, na terenie powiatu tomaszowskiego, w szkołach ponadpodstawowych, za co bardzo panu Staroście dziękuję.” – podziękował Rafał Skoczylas – Prezes Młodzieżowego Klubu Sportowego Volley Żelazny z Opoczna.

Na zdjęciu: od lewej: Rafał Skoczylas – Prezes Młodzieżowego Klubu Sportowego Volley Żelazny z Opoczna, Zbigniew Ziemba – Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Zuzanna Łukomska – sekretarz MKS Volley Żelazny z Opoczna, Janusz Ciesielski – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, podczas podpisania umowy na dofinansowanie turnieju siatkarskiego, organizowanego przez MKS Volley Żelazny

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

18 − 16 =