W piątek, 7 października 2022 roku, do sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim zaproszeni zostali policjanci z tomaszowskiej Komendy Policji, których staż pracy w Policji wynosi ponad 30 lat.

Takich policjantów, którzy posiadają taki staż w tomaszowskiej Komendzie jest ośmiu. Są to: inspektor Szymon Herman – obecny Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Mazowieckim, asp. szt. Marek Rusek, asp. szt. Tomasz Tataradziński, asp. szt. Dariusz Kacprzak, asp. szt. PiotrOwsianka, asp. szt. Tomasz Matysiak, asp. szt. Tadeusz Byster i podinsp. Zbigniew Warczyk – Komendant Komisariatu Policji w Rokicinach.

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

W konferencji udział wzięli: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk i Michał Czechowicz – członkowie Zarządu Powiatu Tomaszowskiego i pięciu wyróżnionych policjantów.   

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

„Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, która jest poświęcona wyjątkowym ludziom, wspaniałym ludziom, tym, którzy oddali swoje życie zawodowe w służbie nam, mieszkańcom powiatu tomaszowskiego, oddali służbę Polakom, tym wszystkim, którzy chcą się czuć bezpiecznie i dzięki właśnie tym osobom, które tutaj gościmy na tej sali konferencyjnej my, mieszkańcy powiatu tomaszowskiego, możemy czuć się bezpiecznie. Stan bezpieczeństwa w ostatnich latach, jeśli chodzi o kwestie związane ze służbą Policji,  rośnie, jest na coraz wyższym poziomie, ja to wielokrotnie powtarzam, jesteśmy dumni z naszych Policjantów, jesteśmy dumni z tego, co robią i bardzo się cieszymy, że mogę powiedzieć, że współpraca pomiędzy tomaszowską Policją a Starostwem Powiatowym jest na bardzo dobrym poziomie i chcielibyśmy, żeby pozostało na kolejne lata.

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

 Ta okazja to trzydziestolecie służby właśnie tych naszych wspaniałych gości. 30 lat w służbie Policji, w służbie narodu. Przeczytam list okolicznościowy, jaki został skierowany do naszych policjantów:

 „Szanowny panie Komendancie, drodzy funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, w imieniu władz samorządowych powiatu tomaszowskiego z całego serca gratuluję wieloletniej służby policyjnej oraz dziękuję za trud i poświęcenie, jakie ponosicie Państwo w codziennej pracy na rzecz porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Misją i powołaniem policjanta jest stanie na straży porządku publicznego i ustanowionego prawa. Ponad 30 lat służby policyjnej w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim to jest dorobek, który zasługuje na słowa najwyższego uznania.

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

Bycie policjantem to nie tylko trudny zawód, ale przede wszystkim odpowiedzialność i zobowiązanie. Zakładając mundur, przysięgaliście wiernie służyć narodowi i strzec bezpieczeństwa nawet z narażeniem własnego życia. Dzisiejszym wyróżnieniem chciałbym uhonorować pracę na rzecz najcenniejszych wartości: życia, zdrowia i mienia. Wykonując obowiązki policjanta Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, pokazujecie Państwo, jak skutecznie i zaangażowanie wypełniać swoją służbę. Wasze przywiązanie do munduru, zdyscyplinowanie oraz poświęcenie zasługują na szacunek i najwyższe uznanie. Życzę Państwu samych sukcesów oraz powodzenia w życiu zawodowym i osobistym, aby ta trudna i odpowiedzialna służba dla dobra obywateli była dla Państwa zawsze źródłem satysfakcji i zadowolenia. Szczęść Boże.

Podpisał Starosta Tomaszowski – Mariusz Węgrzynowski.” – odczytał list skierowany do policjantów Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

Następnie Elżbieta Łojszczyk i Michał Czechowicz wręczyli każdemu z policjantów list gratulacyjny i upominek.

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

            Inspektor Szymon Herman pełni służbę od 01 września 1992 r.  – 30 lat

            Z dniem 14 kwietnia 2016 roku powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji. Nadzorowane komórki organizacyjne osiągają bardzo dobre wyniki na szczeblu województwa łódzkiego.
W sytuacjach kryzysowych jest opanowany, zdolny do podejmowania szybkich i trafnych decyzji. Rozumie potrzeby i oczekiwania społeczne, dlatego w sposób umiejętny prowadzi dialogi z samorządami lokalnymi. Na uroczystościach i konferencjach szeroko i skutecznie propaguje pozytywny wizerunek formacji, a także kreuje pozytywny wizerunek Policji w lokalnych mediach.

            Wzorowo wykonuje powierzone zadania, wykazując się umiejętnościami w zakresie kierowania zasobami ludzkimi, w tym zdolnością podejmowania decyzji i interpretacji przepisów, pracy zespołowej czy rozwiązywania problemów. Posiada zdolności do określania ryzyka, planowania, koordynowania
i kierowania działaniami realizowanych przez Policję. Na bieżąco rozpoznaje zagrożenia jakie mogą powstać na terenie powiatu tomaszowskiego. Czynnie bierze udział w podwyższeniu ogólnego bezpieczeństwa ładu i porządku publicznego, współpracuje z jednostkami wojskowymi, w tym: 25 Brygadą Kawalerii Powietrznej im. Józefa Poniatowskiego, Żandarmerią Wojskową, Wojskową Komendą Uzupełnień, Państwową Strażą Pożarną w Tomaszowie Maz., Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego przy Starostwie Powiatowym, Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Tomaszowie Mazowieckim, Urzędem Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz Tomaszowskim Centrum Zdrowia.

            Z racji posiadanego doświadczenia i przebytych szkoleń był wielokrotnie dowódcą na imprezach odbywających się cyklicznie w Tomaszowie Maz.. Realizując zadania związane z zabezpieczeniem porządku publicznego osobiście nadzorował przygotowanie i realizacje szeregu działań i akcji policyjnych w tym takich imprez jak Dni Tomaszowa Mazowieckiego, otwarcie pierwszej w Polsce Krytej Areny Lodowej z udziałem Prezydenta RP, mecze podwyższonego ryzyka, imprezy o charakterze masowym, gdzie profesjonalne podejście zapewniło bezpieczny przebieg imprez, brak wydarzeń i wysoką ocenę pracy Policji.

            Od samego początku epidemii SARS-CoV-2 wyróżniał się bardzo dużym zaangażowaniem, włączył się w realizację dodatkowych zadań podyktowanych troską o życie i zdrowie ludzi. Dlatego pomimo trudnej sytuacji w tym również kadrowej, kierował i zadaniował podległe służby patrolowe. Osobiście kierował i nadzorował działania podległych policjantów wobec osób podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2,w szczególności w zakresie prawidłowego i bezpiecznego użycia środków ochrony biologicznej i przestrzegania procedur w tym zakresie.

            Insp. Szymon Herman jest funkcjonariuszem poświęcający dużo własnego czasu i zaangażowania dla bezpieczeństwa mieszkańców powiatu tomaszowskiego.

Medale i odznaczenia:

 1. Złota odznaka honorowa ( Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów) – 14.04.2010r.
 2. Srebrna odznaka  „Zasłużony Policjant” 16.07.2010r.
 3. Złota odznaka  „Zasłużony Policjant” – 16.06.2020
 4. Srebrny medal za długoletnią służbą – 26.06.2017r.
 5. Złoty medal za zasługi dla pożarnictwa – 26.11.2018r.
Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

            asp. szt. Marek Rusek – asystent  Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KPP W Tomaszowie Maz. 

            Przyjęty do służby 3 sierpnia 1989 roku.  – 33 lata służby

            Od 16 stycznia 1994 roku pracuje jako technik kryminalistyczny w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. – 28 lat

            Ponadto jest biegłym sądowym przy Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Tryb.  z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych i techniki samochodowej. Sporządza opinie na rzecz policji, prokuratury i sądu w czasie wolnym od służby bez ujemnego wpływu na dyspozycyjność w służbie.

Medale i odznaczenia:

 1. Brązowa odznaka „ Zasłużony Policjant” – 01.01.2011r
 2. Srebrny medal za długoletnią służbę – 24.06.2013 r.
Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

            asp. szt. Tomasz Tataradziński– detektyw Zespołu Przestępstw w Ruchu Drogowym Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KPP W Tomaszowie Maz.

            Przyjęty do służby z dniem 16 sierpnia 1991r  – 31 lat służby.

            Od 1996 roku prowadzi postępowania przygotowawcze związane ze zdarzeniami  w ruchu komunikacyjnym – 26 lat

            Dzięki wieloletniej służbie realizuje powierzone zadania w sposób rzetelny i profesjonalny a zdobytą wiedzę przekazuje innym policjantom. Doskonale potrafi zaplanować i zorganizować sobie pracę, harmonijnie realizuje powierzone zadania.

Medale i odznaczenia:

 1. Srebrna odznaka „ Zasłużony Policjant” – 17.07.2013r
Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

            asp. szt. Dariusz Kacprzak – detektyw Zespołu Przestępstw w Ruchu Drogowym Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KPP W Tomaszowie Maz.

            Przyjęty do służby z dniem 1 września 1991 – 31 lat służby.

            Do 2006 roku pełnił służbę w Wydziale Dochodzeniowo- Śledczym W KPP Tomaszów Maz.

            Od 2006 do października 2013 roku pełnił służbę na stanowisku detektywa Zespołu Kryminalnego KP Czerniewice.

            Od października 2013 roku prowadzi postępowania przygotowawcze związane ze zdarzeniami w ruchu komunikacyjnym. – 9 lat

            Powierzone realizuje zadania w sposób rzetelny i profesjonalny a zdobytą wiedzę przekazuje innym policjantom.

             Doskonale potrafi zaplanować i zorganizować sobie pracę,  Bardzo dobrze współpracuje z zespołem, dąży do coraz lepszych wyników w pracy. Posiadane przez niego rozległe doświadczenie zawodowe wnosi istotny wkład jakościowy w realizowane zadania przez WDŚ KPP Tomaszów Mazowiecki

Na zdjęciu: uczestnicy konferencji prasowej, podczas której wręczone zostały wyróżnienia, za wieloletnią służbę, dla policjantów Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, która odbyła się w piątek, 7 października 2022 roku, w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim

asp. szt. Piotr Owsianka – asystent  Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KPP W Tomaszowie Maz. 

            Przyjęty do służby 16 października 1991  roku.  – 31 lat służby

            Od 1 lutego 1998 rok roku pracuje jako technik kryminalistyczny w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz. – 28 lat

            Wykazuje się wysokim zdyscyplinowaniem, rzetelnością, odpowiedzialnością i zaangażowaniem w wykonywanie powierzonych obowiązków służbowych. Posiadane przez niego  doświadczenie zawodowe wnosi istotny wkład jakościowy w realizowane zadania.

Medale i odznaczenia:

 1. Brązowa odznaka „ Zasłużony Policjant” – 17.07.2013r.

            asp. szt. Tomasz Matysiak – starszy dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych w Komisariacie Policji w Rokicinach.

            Przyjęty do służby 01 września 1991  roku.  – 31 lat służby.

            Od początku służby pełni służbę w pionie prewencji.

            Od 01 listopada 2004 roku realizuje zadania dzielnicowego w Komisariacie Policji w Rokicinach – 18 lat

            Od 01.03.2017 r. starszy dzielnicowy Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Rokicinach.

            Jest funkcjonariuszem wyróżniającym się na tle innych dzielnicowych, podejmuje działania w zakresie prewencji kryminalnej. Posiada dobre rozeznanie osobowo- terenowe, co przedkłada się na uzyskiwanie informacji , które są wykorzystywane w procesie wykrywczym. 

            Bierze udział w debatach na temat bezpieczeństwa i gromadzi informacje w zakresie stosunków społeczno- ekonomicznych lokalizacji i natężenia zjawisk kryminogennych i konfliktów społecznych.

Medale i odznaczenia:

 1. Srebrny medal za długoletnią służbę – 24.06.2013 r.

            asp. szt. Tadeusz Byster – Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP
w Tomaszowie Maz. 

            Od 1991 do 1992 roku pełnił służbę kandydacką, następie przyjęty do służy
w Policji 1 lipca 1993 roku. – 30 lat 9 miesięcy służby w policji.

            Od 1996 roku realizuje zadania w Wydziale Dochodzeniowo- Śledczym . Od 1 maja 2007
do 1 kwietnia 2021 roku pełnił funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego – 15 lat

            Z dniem 1 kwietnia 2021 mianowany na stanowisko Naczelnika  Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego KPP W Tomaszowie Maz.

            Od 2007 roku realizuje zadania na stanowisku decyzyjnym – nadzoruje funkcjonariuszy i pracowników Wydziału Dochodzeniowo- Śledczego. Wykazuje się umiejętnościami w zakresie kierowania zasobami ludzkimi. Niejednokrotnie osobiście uczestniczy w czynnościach na miejscach poważnych przestępstw kryminalnych.

Medale i odznaczenia:

 1. Brązowa odznaka „ Zasłużony Policjant” – 01.01.2006r
 2. Srebrna odznaka „ Zasłużony Policjant” – 01.01. 2011r.
 3. Srebrny medal za długoletnią służbę – 24.06.2013 r.

            podinsp. Zbigniew Warczyk – Komendant Komisariatu Policji w Rokicinach.

            Przyjęty do służby w Policji z dniem 01.09.1991 roku – 31 lat służby.

            Od 01.09.1999 r. Dyżurny Zespołu Dyżurnych KPP w Tomaszowie Maz.

            Od 02.12.2013 r. do 31.08.2017 r. Komendant Komisariatu Policji w Czerniewicach.     

            Od 01.09.2017 r. Komendant Komisariatu Policji w Rokicinach.

            Realizuje zadania stanowisku decyzyjnym – nadzoruje funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Rokicinach, a także pracowników służby wspomagającej. Jest funkcjonariuszem dobrze wywiązującym się z obowiązków służbowych. Umiejętnie inspiruje podległych funkcjonariuszy do właściwej realizacji zadań służbowych.

            Dzięki dużej wiedzy – zarówno ogólnej jak i fachowej oraz doświadczeniu zawodowemu bardzo dobrze kieruje pracą podległych funkcjonariuszy. Jest policjantem wysoce mobilnym i dyspozycyjnym.

źródło – https://www.powiat-tomaszowski.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj