Działając na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.Dz.U. 2021 poz. 1275 ze zmianami), Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Smardzewice informuje o chęci zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Smardzewice, o których mowa powyżej.

Nadleśnictwo Smardzewice zakupi lasy lub grunty przeznaczone do zalesienia,
a w szczególności:

  1. sąsiadujące bezpośrednio z gruntami Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Smardzewice;
  2. stanowiące współwłasność Nadleśnictwa Smardzewice;
  3. regulujące przebieg granicy polno-leśnej.

Przedmiotowe grunty muszą spełniać następujące warunki:

  1. działka musi być sklasyfikowana jako użytek Ls w Ewidencji Gruntów i Budynków, jeżeli jest sklasyfikowana jako użytek R musi być przeznaczona do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub posiadać decyzję o warunkach zabudowy na zalesienie;
  2. działka musi mieć uregulowany stan prawny tj. posiadać założoną księgę wieczystą i nie może być obciążona na rzecz osób trzecich;
  3. granice działki muszą być znane, widoczne w terenie, a sąsiedzi nie mogą pozostawać w sporze co do przebiegu jej granic.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia proszone są o kontakt z Nadleśnictwem Smardzewice pod numerem telefonu 44 725 73 10 lub mailowo pod adresem smardzewice@lodz.lasy.gov.pl.

Źródło Nadleśnictwo Smardzewice

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj