Krzysztof Jednac – dyrektor Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim i Martta Węg – autorka obrazów, które można oglądać od 15 maja 2021 roku w tomaszowskim muzeum na wystawie „Źródła”, zapraszają na uroczysty finisz wystawy, który odbędzie się 15 lipca 2021 roku, o godzinie 18.00.

 „Wystawę można, oglądać do 25 lipca, tak że serdecznie zapraszamy codziennie, oprócz poniedziałków, do zwiedzania muzeum i oczywiście do oglądania tejże wystawy.” – zaprasza Krzysztof Jednac – dyrektor tomaszowskiego muzeum.

Przypominamy, jak wyglądał wernisaż wystawy:

W sobotę, 15 maja 2021 roku, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, miał miejsce wernisaż wystawy obrazów Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg.

Można oglądać 70 obrazów olejnych, które powstały w ciągu ostatnich dwóch lat. Pani Martta Węg już trzeci raz prezentuje w tomaszowskim Muzeum swoje prace. Pierwszy raz, było to dwadzieścia lat temu, gdy była jeszcze studentka czwartego roku Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.

Wystawę honorowym patronatem objęli – Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego i Marcin Witko – Prezydent Tomaszowa Mazowieckiego.

Zaproszonych gości, wśród których byli między innymi: Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego,  Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Izabela Śliwińska – Wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego, Dariusz Misztal – Wójt Gminy Będków oraz rodzinę, przyjaciół i  znajomych artystki, powitał Krzysztof Jednac – dyrektor Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego.

Martta Węg - w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

„Znajdujemy się z muzeum w Tomaszowie na otwarciu mojej jubileuszowej wystawy. Wystawa to dla mnie szczególna i niezwykła. Nosi tytuł „Źródła”, bo jest takim początkiem do moich źródeł, do tego tomaszowskiego początku. Do nagorzyckich łąk, do spalskich lasów, do tomaszowskiego parku. Można to tytułowe słowo źródła rozumieć w dwojaki sposób. W moich obrazach zaistniało ono właśnie podwójne. Jako przenośnia, artystyczna inspiracja oraz dosłownie, jako nawiązanie do pięknego rezerwatu przyrody Niebieskie Źródła. Ale kto szukałby z Państwa kaczek pływających po wodzie czy wrzucanych do wody szmaragdowej grosików, na pewno ich nie znajdzie. Ale ten szmaragdowy kolor już tak. To dla mnie wystawa bardzo ważna, jubileuszowa. Dwudziestolecie pracy twórczej, a jednocześnie też największa z moich dotychczasowych wystaw. Prezentuję dzisiaj 70 obrazów olejnych na płótnie bądź płycie. Większość z nich powstało w ostatnich latach, ale zdarzają się też obrazy archiwalne, nawet z 2008 roku. Serdecznie zapraszam.” – zaprosiła do oglądania prac autorka – Martta Węg.

Na zdjęciu: od lewej: Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Dariusz Misztal – Wójt Gminy Będków, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Agnieszka Węgrzynowska, Izabela Śliwińska – Wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego, z tyłu – Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

„Dzień dzisiejszy to dzień szczególny. Sobota Noc muzeów. Jestem w Tomaszowie Mazowieckim na zaproszenie pana Starosty Węgrzynowskiego i przed nami wystawa tomaszowskiej malarki – pani Marty Węgrzynowskiej. Jestem urzeczony malarstwem i twórczością mieszkanki Tomaszowa, dziś tworzącej w stolicy, ale rodowitej tomaszowianki. Kolory, które tutaj widzimy, te błękity, ten seledyn, przytaczają mi to, co mówiła pani Marta, a więc wasze Niebieskie Źródła, u których bywałem jeszcze w dzieciństwie. Zatem szanowni Państwo, zapraszam wszystkich do tej świątyni sztuki, do obejrzenia wystawy pani Marty Węgrzynowskiej, bo naprawdę warto.” – powiedział Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, który zaszczycił swoją obecnością wernisaż.

Na zdjęciu: Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty gratuluje i składa życzenia, Marcie Węg - artystce, malarce, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

„Drodzy Państwo, znajdujemy się dzisiaj w budynku tomaszowskiego muzeum w szczególnych okolicznościach, na szczególnym spotkaniu. Uroczystość, wernisaż, który podsumowuje 20 lat pracy artystycznej pani Marty Węg. To wyjątkowa osoba, która przynosi na co dzień, każdego dnia, chlubę nam, mieszkańcom Ziemi Tomaszowskiej, powiatu tomaszowskiego. Jej wyjątkowy dorobek artystyczny, który przez te 20 lat wygląda naprawdę wspaniale, promuje naszą ziemię i pokazuje jak wybitne jednostki, jak wybitne osobowości mieszkają, mieszkały tutaj, na terenie naszego powiatu i co więcej, przyznają się do nas każdego dnia – tak, pochodzę z Tomaszowa, tak pochodzę z powiatu tomaszowskiego, wyjątkowego miejsca. Pani Marta, wystawy, które są jej udziałem, przedstawia w różnych miejscowościach Polski, ale również i na mapie całego świata. To jest ważne, że ten jej dorobek artystyczny jest dostrzegany wśród najważniejszych osób. Te, które opiniują pewien poziom artyzmu.

Na zdjęciu: Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, ogląda obrazy Martty Węg, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

Bardzo się z tego cieszymy, że możemy uczestniczyć w takiej wystawie, takim właśnie wernisażu i móc razem ze wszystkimi pogratulować tych wszystkich wyróżnień, sukcesów, które stały się udziałem właśnie pani Marty. Tak że życzymy jej wszystkiego najlepszego na kolejne lata pracy, przede wszystkim zdrowia i pogody ducha, tej pasji, którą posiada, tej żywotności, tego takiego wspaniałego, serdecznego uśmiechu, którym zaraża innych. Piękna, wspaniała wystawa, piękna wspaniała postawa kobiety, malarki, która promuje kulturę polską, która jest częścią tej kultury, nie tylko regionalnej, ale całej kultury polskiej. Tak że serdecznie jej gratulujemy tych wszystkich osiągnięć i liczymy na to, że w przyszłości będą one nie mniejsze, ale jeszcze w większym wydaniu.– pogratulował malarce Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od lewej: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, gratulują i składają życzenia, Marcie Węg - artystce, malarce, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

„Mam przyjemność podziwiać dzisiaj wystawę pani Marty Węg,  zorganizowaną w muzeum tomaszowskim z okazji 20-lecia pracy artystycznej malarki. Miałam ten zaszczyt spotkać po raz pierwszy panią Martę. Zachwycona jestem jej dojrzałą działalnością malarską, pięknymi pracami, bardzo subtelnymi, a jednocześnie bardzo dopracowanymi.

Na zdjęciu: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, ogląda obrazy Martty Węg, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

Tutaj każdy szczegół w tych obrazach jest ważny, istotny. Piękne postaci kobiece i to co jest najważniejsze, tak jak wspomniała artystka na otwarciu wystawy, wraca do źródeł, wraca do Ziemi Tomaszowskiej, wraca do lasów spalskich, wraca do łąk nadpilickich, wraca do tych wszystkich bliskich sercu krajobrazów, które ma zapisane, podejrzewam do końca życia, bo w tym miejscu się urodziła, z tym miejsce, w tym miejscu startowała, tutaj był jej początek i dzięki Bogu, że mamy okazję podziwiać te piękne prace, właśnie z okazji 20-lecia.” – powiedziała Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego.

Na zdjęciu: od lewej: Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, gratulują i składają życzenia, Marcie Węg - artystce, malarce, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

„Szanowni Państwo, mam wielki zaszczyt uczestniczyć dzisiaj w tak pięknym wernisażu pani Węgrzynowskiej. Jestem pod wrażeniem. Tak, jak składając życzenia powiedziałem, że dostrzegam oprócz wrażeń wizualnych, pani Marta dysponuje również duszą pisarską. Cieszę się. że tak wybitna osoba jest mieszkanką miasta Tomaszów, wywodzi się z powiatu tomaszowskiego, jest wspaniałym ambasadorem naszych ziem.

Wrażenia z tego wernisażu są wzruszające. Ukazane są – piękno naszej ziemi i kolorystyka oraz aspekty kultury. Wspaniała rzecz. Polecam wszystkim mieszkańcom powiatu, jeżeli dysponujecie czasem. Zapraszam na tą wspaniałą, na wspaniałe popołudnie, aby poświęcić i oddać się, pół godziny sztuce wspaniałej, która pokazuje Ziemię Tomaszowską w całej krasie. Serdecznie zapraszam.” – powiedział o swoich wrażeniach, związanych z oglądaniem obrazów Martty Węg – Dariusz Misztal – Wójt Gminy Będków.

Na zdjęciu: Dariusz Misztal – Wójt Gminy Będków, gratuluje i składa życzenia, Marcie Węg - artystce, malarce, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

„Drodzy Państwo,  w dniu dzisiejszym,, czyli 15 maja, zaprosiliśmy do naszego muzeum z okazji Dnia muzeum, wielką artystkę, panią, Marttę Węg, która pochodzi z Tomaszowa. Tworzy w tej chwili pod Warszawą i była to już jej z kolei trzecia wizyta w naszym Muzeum. Pierwsza to była wizyta, gdy była jeszcze studentką. Studiowała malarstwo, sztukę. To było 20 lat temu. Była młodą dziewczyną. Potem, po dziesięciu latach, też zagościła pani Marta w muzeum w Tomaszowie Mazowieckim i dzisiaj ten jubileusz dwudziestolecia, jak Państwo będziecie mogli zobaczyć, piękna wystawa, prawie 70 obrazów, które przyjechały do nas, do Tomaszowa i pani Marta miała przyjemność zarówno otworzyć tą wystawę, opowiedzieć o historii, o tym, co ją inspiruje do tego, żeby malowała, a maluje bardzo dużo. Obrazy, które znajdują się tutaj, na tej wystawie, zostały namalowane w przeciągu ostatnich dwóch lat, czyli możemy zobaczyć, że 70 płócien w przeciągu dwóch lat, czyli pani Marta, no, maluje bardzo dużo.

Na zdjęciu: Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, ogląda obrazy Martty Węg, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

 Wystawę będzie można, drodzy Państwo, oglądać do 25 lipca, tak że serdecznie zapraszamy codziennie, oprócz poniedziałków, do zwiedzania muzeum i oczywiście do oglądania tejże wystawy.” – zaprosił do oglądania wystawy Krzysztof Jednac – dyrektor tomaszowskiego muzeum.

Na zdjęciu: od prawej: Waldemar Flajszer – Łódzki Kurator Oświaty, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, Martta Węg- artystka, malarka, Agnieszka Węgrzynowska, Dariusz Misztal – Wójt Gminy Będków, Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”
Na zdjęciu: Izabela Śliwińska – Wiceprezydent Tomaszowa Mazowieckiego i Krzysztof Jednac – dyrektor Muzeum im. A. hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, gratulują i składają życzenia, Marcie Węg - artystce, malarce, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”
Na zdjęciu: od lewej: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, gratulują i składają życzenia, Marcie Węg - artystce, malarce, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”
Na zdjęciu: od lewej: Elżbieta Łojszczyk – członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego, Wacława Bąk – Przewodnicząca Rady Powiatu Tomaszowskiego, Mariusz Węgrzynowski – Starosta Powiatu Tomaszowskiego, gratulują i składają życzenia, Marcie Węg - artystce, malarce, w Noc Muzeów 2021, w Muzeum im. Antoniego hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, na wernisażu wystawy prac Marty Węgrzynowskiej – Martty Węg, zatytułowanej „Źródła”

Źródło Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

dwadzieścia + 19 =