Z dniem 29.01.2022 r. wchodzą w życie przepisy  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

 Zmiany obowiązujących przepisów polegają na:

  • wydłużeniu z 6 do 24 miesięcy okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca  na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;  
  • likwidacji 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego, co umożliwi powierzanie cudzoziemcowi pracy bez przerwy na podstawie kolejnych oświadczeń;  
  • uzależnieniu wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia;  
  • wydłużeniu do 7 dni okresu na poinformowanie powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca;  
  • umorzeniu z mocy prawa będą ulegać postępowania dotyczące wydania zezwolenia na pracę sezonową po upływie 120 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków lub w dniu upływu terminu zakończenia pracy określonego we wpisie do ewidencji wniosków, lub w dniu 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym cudzoziemiec miał wykonywać pracę;

Przepisy ustawy przewidują również rozszerzenie grupy cudzoziemców mających dostęp do usług powiatowych urzędów pracy na osoby przebywające na terytorium Polski na podstawie wizy wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe oraz osoby ubiegające się o udzielenie ochrony międzynarodowej, które posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także beneficjentów Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. 

Do oświadczeń i wniosków złożonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.

Źródło Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Mazowieckim

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj