Od poniedziałku 21 września 2020r. pracownicy Starostwa przy wejściu do budynku będą kierować interesantów do poszczególnych wydziałów biorąc pod uwagę zachowanie niezbędnych środków bezpieczeństwa sanitarnego.

Będzie możliwość osobistego załatwienia spraw w każdym wydziale Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim.

Urzędnicy wyposażeni w środki ochrony osobistej – będą przyjmować interesantów w wyznaczonych miejscach (dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu  nie może być większa niż 1 osoba na 1 stanowisko obsługi).

Wchodzących do budynku obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy wchodzący będzie musiał mieć zakryte usta i nos.

Prosimy o zachowanie bezpiecznych odległości, a w przypadku oczekiwania na załatwienie sprawy zajmowanie wyłącznie miejsc wyraźnie do tego wyznaczonych.

W przypadku dużego natężenia osób w budynku Starostwa może zajść konieczność poczekania na swoją kolej przed budynkiem.

W przypadkach kiedy jest to możliwe zachęcamy do załatwiania spraw drogą elektroniczną (w tym za pośrednictwem ePUAP)  lub telefonicznie.

Wejście do budynku od ul. Szkolnej będzie możliwe dla interesantów:

 Wydziału Komunikacji w sprawach związanych  z:

wydawaniem praw jazdy,

oraz po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w sprawach związanych z:

¾     odbiorem dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,

¾     dokonywaniem adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych (hak, gaz LPG, dopisanie współwłaściciela itp.)

¾     zawiadamianiem o nabyciu i zbyciu pojazdu;

Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zarządu Dróg Powiatowych;

Wejście do budynku od ul. Św. Antoniego będzie możliwe dla interesantów:

¾     Powiatowego Urzędu Pracy,

¾     Wydziału Komunikacji w celu złożenia wniosków z zakresu rejestracji pojazdu i wyrejestrowania pojazdu (demontaż, kradzież, wywóz za granicę pojazdu) oraz w sprawie wymiany dowodu rejestracyjnego lub wtórników,  

¾     i  dla interesantów pozostałych Wydziałów Starostwa.

OBSŁUGA INTERESANTÓW z zakresu WYDZIAŁU KOMUNIKACJI:

Godziny obsługi interesantów:

7.30 do godz.15.00

wtorki 7.30 do godz. 17.00

(Aby móc dokonać opłaty w kasie prosimy o przybycie przed godziną 15.00, we wtorki przed godz. 17.00)

– odbiór dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów, dokonywanie adnotacji urzędowych w dokumentach rejestracyjnych (hak, gaz LPG, wpisywaniem współwłaściciela itp.) – po umówionej wizycie telefonicznej (Wydział Komunikacji

w. 243, 252, 281, 444, 445, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 555  oraz w. 406 i w.408)

– złożenie wniosku w sprawie rejestracji i wyrejestrowania pojazdu(demontaż, kradzież, wywóz za granicę pojazdu) oraz w sprawie wymiany dowodu rejestracyjnego lub wtórników: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie  kompletu dokumentów w Informacji Starostwa.

– złożenie wniosku w sprawie praw jazdy: za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera, osobiście poprzez złożenie kompletu dokumentów na stanowisku obsługi praw jazdy (sala operacyjna praw jazdy).

Godziny otwarcia Starostwa Powiatowego:

poniedziałek  7.30‒15.30
wtorek  7.30‒17.00
środa 7.30‒15.30
czwartek  7.30‒15.30
piątek  7.30‒15.30

KASA czynna:

poniedziałek 7.30‒15.00
wtorek 7.30‒17.00
środa 7.30‒15.00
czwartek 7.30‒15.00
piątek 7.30‒15.00

(Prosimy o płatność przy użyciu karty płatniczej)

Istnieje również możliwość wcześniejszego dokonywania płatności przelewem na następujące konta:

Nazwa banku: GETIN NOBLE BANK S.A.

Numer rachunku bankowegoPrzeznaczenie rachunku
53 1560 0013 2000 1462 1000 0002– opłaty komunikacyjne m.in. rejestracja pojazdów, prawo jazdy,- opłata za parkowanie i holowanie pojazdów usuniętych z drogi,- opłaty transportowe (licencje, zezwolenia, zaświadczenia na potrzeby własne),- opłaty za  najem i dzierżawę majątku Powiatu,- opłaty za wydanie karty wędkarskiej,- opłaty geodezyjne,- opłaty za informacje o środowisku
42 1560 0013 2000 1462 1000 0006opłaty związane z gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa:- użytkowanie wieczyste, – trwały zarząd, – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,- odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego,- najem, dzierżawa- bezumowne korzystanie z nieruchomości
96 1560 0013 2000 1462 1000 0004– opłaty za wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej- opłata za duplikat legitymacji osoby niepełnosprawnej

OPŁAT SKARBOWYCH NALEŻY DOKODNYWAĆ NA NASTĘPUJĄCE KONTO:

ING Bank Śląski Centrum Korporacyjne

Nr 90 1050 1461 1000 0023 6464 4324

URZĄD MIASTA

ul. P.O.W. 10/16; 97-200 Tomaszów Maz.

W przypadku wpłaty na konto potwierdzenie przelewu należy dołączyć do składanego wniosku

KONTAKT  ZE  STAROSTWEM:
Centrala: tel. 44 724 21 27, 44 724 27 50;  fax 44 7242915
Sekretariat w.333, 
 e-mail: sekretariat@powiat-tomaszowski.pl, Kancelaria w.100

Wydział Obsługi (OB)
w. 433,  e-mail:techniczny@powiat-tomaszowski.pl;  

Biuro Rady Powiatu (BRP)
w. 101, 103,   e-mail: rada@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Finansowo-Księgowy i Budżetu (FKB) w. 305 – 310
e-mail: ksiegowosc@powiat-tomaszowski.pl , budzet@powiat-tomaszowski.pl

Referat Zarządzania Kryzysowego (ZK)
w. 276, 277, e-mail: pczk@powiat-tomaszowski.pl

Referat Zdrowia i Spraw Obywatelskich (ZSO)
w. 118, e-mail: zdrowie@powiat-tomaszowski.pl;

Referat Transportu i Rozwoju Powiatu (TRP)
w. 224, e-mail: europa@powiat-tomaszowski.pl; z zakresu transportu w. 405  e-mail: transport@powiat-tomaszowski.pl;

Wydział Inwestycji i Pozyskiwania Środków Pomocowych (ISP)
w. 221, 222, 241 e-mail: inwestycje@powiat-tomaszowski.pl;

Referat Administrowania Danymi Osobowymi i Informatyki (ADI)
w. 312, 313, e-mail: informatyk@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Komunikacji (WK)
Rejestracja- w. 243, 252, 281, 444, 445, 492, 493, 495, 497, 498, 499, 555; Prawa jazdy- w. 666 oraz w. 406 i w.408;
e-mail: komunikacja@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Architektury i Budownictwa (WAB)
w. 104 – 110, e-mail: budownictwo@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (ZRO)
w. 205 -207, e-mail: srodowisko@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GGN)
Ewidencja gruntów – w. 113, 114, 159, 139; Wypisy/wyrysy: w. 115; PODGiK w. 127, 129, 120, 119, 124, 125,
e-mail: geodezja@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Organizacyjny i Kadr (OK)
w. 225, 227, e-mail: organizacyjny@powiat-tomaszowski.plkadry@powiat-tomaszowski.pl

Referat Kontroli (RK)
w. 311, e-mail: kontrola@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów (PRK)
Tel. 44 7253090, e-mail: rzecznik@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Kultury i Promocji Powiatu (KPP)
w. 417, 418, e-mail: promocja@powiat-tomaszowski.pl

Wydział Oświaty i Sportu (OIS)
w. 242; e-mail: edukacja@powiat-tomaszowski.pl

Referat Zamówień Publicznych (ZP)
w. 215, 246, e-mail:zamowienia@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności (PZN)
w. 409, 410, 416, e-mail: orzekanie@powiat-tomaszowski.pl

Samodzielne stanowisko ds. zarządzania ruchem drogowym (ZRD)
w. 128, e-mail: mgaweda@powiat-tomaszowski.pl

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (BHP)
w.102. e-mail: dbezat@powiat-tomaszowski.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD)
w. 276, e-mail: iod@powiat-tomaszowski.pl

Referat Prawny (RP)
w. 302, 303, 304 e-mail: zrp@powiat-tomaszowski.pl

adres e-PUAP: o4ua6o2y1n/skrytka

Informacje o funkcjonowaniu jednostek mających siedzibę w budynku Starostwa znajdują się na stronach internetowych poszczególnych jednostek.

KONTAKT do  jednostek, które mają siedzibę w budynku Starostwa:

Powiatowy Urząd Pracy – 44 724 68 64, e-mail : loto@praca.gov.pl

Zarząd Dróg Powiatowych – 44 710 33 14, e-mail:  drogi@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego – 44 725 08 37, e-mail: pinb@powiat-tomaszowski.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 44 725 14 60,  e-mail: sekretariat@pcpr-tm.pl

W przypadku pojawienia się nowych okoliczności będziemy przekazywać Państwu informacje na bieżąco. Za utrudnienia i ograniczenia bardzo przepraszamy, ale są one podyktowane wyjątkową sytuacją w związku z obowiązującym stanem epidemii i względami bezpieczeństwa. Liczymy na Państwa zrozumienie.

Mariusz Węgrzynowski
Starosta Tomaszowski

źródło – powiat-tomaszowski.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj